ΝΕΑ-ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΑΡΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Στις 4 Δεκεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκλογοαπολογιστική συνέλευση του σωματείου μας, από την οποία εκλέχτηκαν ως τακτικά μέλη Δ.Σ. οι παρακάτω με θητεία από το 2012-2015:

Πρόεδρος:  Πρεφτίτση Αγγελική

Αντιπρόεδρος: Κατσιορίδου Κερατσώ

Γενικός Γραμματέας: Δημητριάδης Ιωάννης

Ταμίας: Κουτσμανής Στυλιανός

Μέλος: Φιλιππή Αναστασία


Στις 14 Δεκεμβρίου 2008 πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκλογοαπολογιστική συνέλευση του σωματείου μας, από την οποία εκλέχτηκαν ως τακτικά μέλη Δ.Σ. οι παρακάτω με θητεία από το 2009-2012.
Κατόπιν θανάτου της Γενικής Γραμματέως, Χρυσοβαλάντης Πετρίδου στις 06.03.2010, η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος:  Πρεφτίτση Αγγελική

Αντιπρόεδρος: Κατσιορίδου Κερατσώ

Γενικός Γραμματέας: Δημητριάδης Ιωάννης

Ταμίας: Κουτσμανής Στυλιανός

Μέλος: Πολυχρονιάδης Νικόλαος .


Το Δεκέμβριο του 2005 πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκλογική συνέλευση του σωματείου μας. Το σωματείο μας διοικείται από επταμελές συμβούλιο το οποίο μετά από την συγκρότηση του σε σώμα απαρτίζεται από τους παρακάτω:

Πρόεδρος:  Πρεφτίτση Αγγελική

Αντιπρόεδρος: Δρογαλάς Αστέριος

Γενική Γραμματέας: Πετρίδου Βαλεντίνη

Ταμίας: Κουτσμανής Στέλιος

Μέλος: Τσορμπατζούδη Μαρία

Μέλος: Βασιλείου Βασίλης

Μέλος: Δημητριάδης Γιάννης