Σχετικές Συνδέσεις

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες συνδέσεις με ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με την Κυστική Ίνωση από την Ελλάδα και το Εξωτερικό.

  • Διεθνείς Οργανώσεις για την Κυστική Ίνωση.

 Απλά πατήστε πάνω στο σήμα κάθε οργάνωσης και θα μεταφερθείτε αυτόματα στην ιστοσελίδα τους.

Cystic Fibrosis Worldwide

Η επίσημη ιστοσελίδα της Παγκόσμιας Οργάνωσης για την Κυστική Ίνωση.

Cystic Fibrosis Europe

Η επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης για την Κυστική Ίνωση.

Cystic Fibrosis Foundation

Η επίσημη ιστοσελίδα του Αμερικάνικου Ιδρύματος  για την Κυστική
 Ίνωση.

Canadian Cystic Fibrosis Foundation

Η επίσημη ιστοσελίδα τ
oυ Καναδέζικου Ιδρύματος  για την Κυστική Ίνωση.

Association Muco

Η επίσημη ιστοσελίδα της Βέλγικης Οργάνωσης  για την Κυστική Ίνωση.Η επίσημη ιστοσελίδα της Αγγλικής Εταιρίας  για την Κυστική Ίνωση.Η επίσημη ιστοσελίδα της Γαλλικής  Οργάνωσης  για την Κυστική Ίνωση.Η επίσημη ιστοσελίδα της Ισπανικής Εταιρίας  για την Κυστική Ίνωση.Η επίσημη ιστοσελίδα της Γερμανικής Οργάνωσης  για την Κυστική Ίνωση.Η επίσημη ιστοσελίδα της Ιταλικής Συνομοσπονδίας Συλλόγων  για την Κυστική Ίνωση.