Ιστορική αναδρομή Nόσου

Τον 18o αιώνα σε Γερμανική και Ελβετική βιβλιογραφία υπάρχει αναφορά στη νόσο: «Wehe dem Kind, das beim Kuß auf die Stirn salzig schmeckt, es ist verhext und muss bald sterben», ήτοι: «Αλίμονο στο παιδί που όταν το φιλάς είναι αλμυρό, είναι μαγεμένο και σύντομα πρέπει να πεθάνει»

1938

Tο 1938 η νόσος περιγράφηκε για πρώτη φορά από την Dorothy Hansine Andersen και λίγα χρόνια αργότερα αναγνωρίστηκε ο κληρονομικός χαρακτήρας της.

1938

1949

Το 1949 περιγράφηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

1952

Το 1952 ανακαλύφθηκε η διαταραχή των ηλεκτρολυτών στον ιδρώτα από τον Paul Di Sant’ Agnese, οπότε και μπόρεσε να αναπτυχθεί το τεστ ιδρώτα ως μέθοδος διάγνωσης της νόσου.

1952

1988

Το 1988 πραγματοποιήθηκε η πρώτη διπλή μεταμόσχευση πνευμόνων σε ασθενή με Κυστική Ίνωση.

1989

Το 1989 απομονώθηκε το γονίδιο της Κυστικής Ίνωσης σε τμήμα του μακρού σκέλους του χρωμοσώματος 7 από την ομάδα του Lap-Chee Tsui, του Δρα Francis Collins  και του Καθηγητή Jack Riordan.  Μέχρι σήμερα,  έχουν βρεθεί πάνω από 2000 μεταλλάξεις του γονιδίου.

1989

1993

Το 1993 εγκρίθηκε το πρώτο εισπνεόμενο βλεννολυτικό για την Κυστική Ίνωση.

1993

Το 1993 επιχειρείται για πρώτη φορά γονιδιακή θεραπεία με την άμεσα μεταφορά ρυθμιστή CFTR μέσω μεταλλαγμένου αδενοιού σε ρινικό επιθήλιο ασθενών με Κυστική Ίνωση.

1993

1997

To 1997 εγκρίθηκε το πρώτο εισπνεόμενο αντιβιοτικό ειδικά σχεδιασμένο για την Κυστική Ίνωση.

2002

To 2002 δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα για την διατροφή των ασθενών με Κυστική Ίνωση.

2002

2004

Το 2004 έγιναν δεκτές  από τον Υπουργό Υγείας οι Αποφάσεις της Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας σχετικά με τον «Καθορισμό όρων και προϋποθέσεων που πρέπει να πληροί ένα Νοσοκομείο προκειμένου να νοσηλεύει ασθενείς με Κυστική Ίνωση και τη Δημιουργία Μονάδας Κυστικής Ίνωσης».

2005

Το 2005 δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα περίθαλψης ασθενών με Κυστική Ίνωση.

2005

2006

Το 2006 πραγματοποιήθηκε το πρώτο μίτινγκ μεταξύ της ομάδας ερευνητών EurocareCF και της ομάδας εργασίας ιατρών και ερευνητών της Ευρωπαϊκής Ιατρικής Εταιρίας για την Κυστική Ίνωση με στόχο τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Καταγραφής ασθενών με Κυστική Ίνωση.

2010

To 2010 εγκρίθηκε νέο εισπνεόμενο αντιβιοτικό για την αντιμετώπιση των αναπνευστικών λοιμώξεων στην Κυστική Ίνωση.

2010

2012

Το 2012 εγκρίθηκε το πρώτο φάρμακο που στοχεύει στο αίτιο της νόσου και απευθύνεται σε ασθενείς με συγκεκριμένες γενετικές μεταλλάξεις.

2015

Το 2015 εγκρίθηκε το πρώτο φάρμακο που στοχεύει στο αίτιο της νόσου και απευθύνεται σε ομόζυγους ασθενείς με την πιο συχνή γενετική μετάλλαξη, F508del.

2015


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής