Το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου είναι πενταμελές, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και η θητεία του είναι τριετής. Στις 22 Δεκεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκλογοαπολογιστική συνέλευση του σωματείου μας, από την οποία εκλέχτηκαν ως τακτικά μέλη Δ.Σ. οι παρακάτω με θητεία από το 2024 μέχρι 2027.


Το παρόν διοικητικό συμβούλιο, ύστερα από την συγκρότηση του σε σώμα,  απαρτίζεται από τους εξής:

Πρόεδρος:  Πρεφτίτση Αγγελική

Αντιπρόεδρος: Μιχαλόπουλος Βασίλειος

Γενικός Γραμματέας: Πολυχρονιάδης Νικόλαος

Ταμίας: Κουτσμανής Στυλιανός

Μέλος: Δημητριάδης Ιωάννης

 

 

20 Δεκεμβρίου 2020

20 Δεκεμβρίου 2020

Στις 20 Δεκεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκλογοαπολογιστική συνέλευση του σωματείου μας, από την οποία εκλέχτηκαν ως τακτικά μέλη Δ.Σ. οι παρακάτω με θητεία από το 2021 μέχρι 2024.

Πρόεδρος:  Πρεφτίτση Αγγελική

Αντιπρόεδρος: Μιχαλόπουλος Βασίλειος

Γενικός Γραμματέας: Δημητριάδης Ιωάννης

Ταμίας: Κουτσμανής Στυλιανός

Μέλος: Πολυχρονιάδης Νικόλαος

20 Δεκεμβρίου 2020

10 Δεκεμβρίου 2017

10 Δεκεμβρίου 2017

Στις 10 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκλογοαπολογιστική συνέλευση του σωματείου μας, από την οποία εκλέχτηκαν ως τακτικά μέλη Δ.Σ. οι παρακάτω με θητεία από το 2017 μέχρι 2020:

Πρόεδρος:  Πρεφτίτση Αγγελική

Αντιπρόεδρος: Πολυχρονιάδης Νικόλαος

Γενική Γραμματέας: Δημητριάδης Ιωάννης

Ταμίας: Κουτσμανής Στυλιανός

Μέλος: Κατσιορίδου Κερατσώ

7 Δεκεμβρίου 2014

7 Δεκεμβρίου 2014

Στις 7 Δεκεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκλογοαπολογιστική συνέλευση του σωματείου μας, από την οποία εκλέχτηκαν ως τακτικά μέλη Δ.Σ. οι παρακάτω με θητεία από το 2014 μέχρι 2017:

Πρόεδρος:  Πρεφτίτση Αγγελική

Αντιπρόεδρος: Πολυχρονιάδης Νικόλαος

Γενική Γραμματέας: Ντωνούδη Μαρία

Ταμίας: Κουτσμανής Στυλιανός

Μέλος: Κατσιορίδου Κερατσώ

7 Δεκεμβρίου 2014

4 Δεκεμβρίου 2011

4 Δεκεμβρίου 2011

Στις 4 Δεκεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκλογοαπολογιστική συνέλευση του σωματείου μας, από την οποία εκλέχτηκαν ως τακτικά μέλη Δ.Σ. οι παρακάτω με θητεία από το 2011 μέχρι 2014:

Πρόεδρος:  Πρεφτίτση Αγγελική

Αντιπρόεδρος: Κατσιορίδου Κερατσώ

Γενικός Γραμματέας: Δημητριάδης Ιωάννης

Ταμίας: Κουτσμανής Στυλιανός

Μέλος: Φιλιππή Αναστασία

14 Δεκεμβρίου 2008

14 Δεκεμβρίου 2008

Στις 14 Δεκεμβρίου 2008 πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκλογοαπολογιστική συνέλευση του σωματείου μας, από την οποία εκλέχτηκαν ως τακτικά μέλη Δ.Σ. οι παρακάτω με θητεία από το 2008 μέχρι 2011.

Πρόεδρος:  Πρεφτίτση Αγγελική

Αντιπρόεδρος: Κατσιορίδου Κερατσώ

Γενική Γραμματέας: Χρυσοβάλαντη Πετρίδου

Ταμίας: Κουτσμανής Στυλιανός

Μέλος: Πολυχρονιάδης Νικόλαος .

Κατόπιν θανάτου της Γενικής Γραμματέως, Χρυσοβαλάντης Πετρίδου στις 06.03.2010, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώθηκε ως εξής:

Πρόεδρος:  Πρεφτίτση Αγγελική

Αντιπρόεδρος: Κατσιορίδου Κερατσώ

Γενικός Γραμματέας: Δημητριάδης Ιωάννης

Ταμίας: Κουτσμανής Στυλιανός

Μέλος: Πολυχρονιάδης Νικόλαος .

14 Δεκεμβρίου 2008

4 Δεκεμβρίου 2005

4 Δεκεμβρίου 2005

Στις 4 Δεκεμβρίου του 2005 πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκλογική συνέλευση του σωματείου μας από την οποία εκλέχτηκαν ως τακτικά μέλη Δ.Σ. οι παρακάτω με θητεία από το 2005 μέχρι 2008. Το Δ.Σ. ήταν επταμελές και η σύνθεση του, είχε ως εξής:

Πρόεδρος:  Πρεφτίτση Αγγελική

Αντιπρόεδρος: Δρογαλάς Αστέριος

Γενική Γραμματέας: Πετρίδου Βαλεντίνη

Ταμίας: Κουτσμανής Στέλιος

Μέλος: Τσορμπατζούδη Μαρία

Μέλος: Βασιλείου Βασίλης

Μέλος: Δημητριάδης Γιάννης


Πώς μπορείς να εγγραφείς στο Σύλλογο;

Μέλος στο σύλλογο μας μπορεί να εγγραφεί οποιοσδήποτε Έλληνας πολίτης όπου και αν κατοικεί. Το σωματείο μας, έχει μέλη σε όλη την Ελλάδα, κυρίως ασθενείς, γονείς και φροντιστές ασθενών με Κυστική Ίνωση. 

Για την εγγραφή σας στο σύλλογο, πρέπει να μας αποστείλετε συμπληρωμένο το έντυπο εγγραφής που μπορείτε να κατεβάσετε πατώντας εδώ προκειμένου να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας, να σας ενημερώνουμε για τις διάφορες δράσεις του συλλόγου, τις εξελίξεις στην έρευνα και στη νομοθεσία για τα άτομα με Κυστική Ίνωση, καθώς και ο,τιδήποτε άλλο αφορά τους ασθενείς και τις οικογένειες τους.

Για την εγγραφή στο σύλλογο καταβάλλεται ένα ποσό εφάπαξ ως δικαίωμα εγγραφής την πρώτη φορά που είναι πέντε Ευρώ (5€) και ετησίως καταβάλλεται η  συνδρομή που είναι είκοσι Ευρώ (20 €). Στο έντυπο εγγραφής μπορείτε να πληροφορηθείτε περισσότερα για την διαδικασία εγγραφής. 

Στόχοι Συλλόγου

Στόχοι Συλλόγου

Οι διάφορες δράσεις του σωματείου (διοργάνωση σεμιναρίων, ομιλιών, συνεδρίων, φιλανθρωπικών εκδηλώσεων, έκδοση φυλλαδίων και ενημερωτικών εγχειριδίων, παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού, συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις, εκπομπές και αγώνες κλπ) στοχεύουν στην ανάδειξη και προβολή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς, στην ίδρυση και λειτουργία οργανωμένων εξειδικευμένων κέντρων Κυστικής Ίνωσης, στην εξασφάλιση δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Επίσης, στοχεύει στην  έγκυρη και σωστή ενημέρωση των ασθενών για το νόσημα και τις εξελίξεις στην θεραπευτική του προσέγγιση, όπως και στην ευαισθητοποίηση του κοινού για την Κυστική Ίνωση, που είναι το πιο συχνό κληρονομικό νόσημα στη χώρα μας.


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής