• 2310–422530
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Οικονομικού τύπου

AΠΑΛΛΑΓΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΗ: Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 (ΦΕΚ Β’1403) Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή τροποποιήθηκε  και ισχύει, άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή άτομα που τα βαρύνουν ως προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, δικαιούνται του κοινωνικού τιμολογίου της ΔΕΗ. Προϋπόθεση για την ένταξη των προσώπων αυτών στο κοινωνικό τιμολόγιο είναι το  ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 23.500€ προσαυξημένο κατά 6.000 στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος κατοικεί σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Οι τιμές του κοινωνικού τιμολογίου εφαρμόζονται για το σύνολο της ημερήσιας κατανάλωσης, εφόσον η συνολική τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας είναι μεγαλύτερη από 200kWh και μικρότερη ή ίση από 1.700 kWh.

ΕΙΔΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ/ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 12 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85) το διοικητικό συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. μπορεί να θεσπίζει ειδικό τιμολόγιο για τις ευπαθείς ομάδες των καταναλωτών με βάση ενιαία και αντικειμενικά κριτήρια. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΜΙΩΣΗ/ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ Η ΤΕΛΩΝ: Σύμφωνα με το άρθρο 202 παρ. 3 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114) με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τα άτομα με αναπηρίες. Με την ίδια απόφαση μπορεί να τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω μείωσης ή απαλλαγής. Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία, σε περίπτωση λήψης εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας. Στο εισοδηματικό κριτήριο που αφορά στην ανωτέρω κοινωνική ομάδα υπολογίζεται μόνο το φορολογητέο εισόδημα και δεν προσμετρώνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας τα οποία είναι αφορολόγητα.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Οι πάσχοντες από Κυστική Ίνωση που παρουσιάζουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, όπως και οι γονείς τους που έχουν προστατευόμενα παιδιά με Κυστική Ίνωση ανεξάρτητα από την ηλικία τους που παρουσιάζουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%,    δικαιούνται απαλλαγής για την αγορά πρώτης κατοικίας με ευνοϊκότερους όρους και προϋποθέσεις σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 1078/1980 (ΦΕΚ Α’ 238) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, κατ’ εξαίρεση των γενικών διατάξεων και ειδικά για τις ανάγκες του αναπήρου οι στεγαστικές του ανάγκες του ορίζονται σε 90 τ.μ, ενώ ειδικά για την αγορά πρώτης κατοικίας, το αφορολόγητο ποσό για τον έγγαμο ανάπηρο  ανέρχεται στα 275.000€.

ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ (ΠΑΣΟ): Δικαιούνται μόνο όσοι έχουν βαθμό αναπηρίας άνω του 67% βάσει γνωμάτευσης των ΚΕΠΑ και το ετήσιο εισόδημα τους, ατομικό ή οικογενειακό δεν υπερβαίνει συγκεκριμένο ποσό, το οποίο καθορίζει,  με απόφαση του, το Υπουργείο. Η ελάφρυνση αυτή αφορά δωρεάν μετακίνηση, ή έκπτωση 25%-50% στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ: είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία είναι ελεύθερη για τα άτομα με αναπηρία (67% και άνω), με την επίδειξη βεβαίωσης αναπηρίας του Υπουργείου Υγείας ή ιατρικής γνωμάτευσης δημόσιου φορέα όπου θα αναγράφεται με σαφήνεια η αναπηρία και το ποσοστό αυτής σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/Φ32Φ56/226261/135785/7473/4873/2016 (ΦΕΚ Β’ 2173).

ΕΚΠΤΩΣΗ ΝΑΥΛΟΥ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ: Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 3324.1/01/14/2013 (ΦΕΚ Β’ 1728) του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ Β’1129/2014), ασθενείς με Κυστική Ίνωση που έχουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω δικαιούνται έκπτωση 50%  σε όλες τις θέσεις επί του εκάστοτε ισχύοντος ναύλου κατά τη διακίνησή τους με όλα τα ακτοπλοϊκά πλοία στις τακτικές  και στις έκτακτες δρομολογήσεις καθώς και στις δρομολογιακές γραμμές που εξυπηρετούνται με οποιασδήποτε μορφής σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας. Για την έκπτωση αρκεί η επίδειξη της γνωμάτευσης του ΚΕ.Π.Α.  ή άλλης υγειονομικής επιτροπής που είναι σε ισχύ.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ/ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ: Οι πάσχοντες από Κυστική Ίνωση που παρουσιάζουν συνολικό ποσοστό αναπηρίας από  (67%) και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας,    δικαιούνται απαλλαγής από τα τέλη ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας βάσει του άρθρου 72 του ν. 4758/2020 (ΦΕΚ Α’242)  με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο   16 του ν. 1798/ 1988.  Για τα βοηθήματα αυτά, να απευθύνεστε στις κατά τόπους εφορίες. Η απαλλαγή από τα τέλη ταξινόμησης  ισχύει για το έτος 2021 και μετά. Την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, δικαιούνται και οι γονείς  ανηλίκων παιδιών που πάσχουν από Κυστική Ίνωση, για ένα μόνο αμάξι. Η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας την οποία δικαιούνται οι ανήλικοι ανάπηροι των παραπάνω κατηγοριών, δύναται να παραχωρείται έως την ενηλικίωσή τους στο πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή για οποιονδήποτε λόγο έχει την επιτροπεία τους για ένα μόνο όχημα.

Εξαιρετικά για το έτος 2021, επειδή για τις νέες κατηγορίες αναπήρων που προστέθηκαν με το νέο νόμο του Δεκεμβρίου του 2020, είναι αναγκαία μεταξύ άλλων η υποβολή δικαιολογητικού από τα ΚΕΠΑ τα οποία ήδη βρίσκονται σε αναστολή λόγω του κορωνοϊού, δημοσιεύθηκε ειδικά για τις περιπτώσεις των αναπήρων που προστέθηκαν με την νομοθετική διάταξη του Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται πως η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας χορηγείται χωρίς την προσκόμιση της ιατρικής βεβαίωσης που προβλέπεται, με την υποχρέωση προσκόμισής της μέχρι τη λήξη του έτους. Τέλος επισημαίνεται ότι προκειμένου να διευκολυνθούν τα παραπάνω πρόσωπα, η σχετική απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας χορηγείται από τις Δ.Ο.Υ μέχρι την 15/3/2021. 

ΚΑΡΤΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ: Οι πάσχοντες από Κυστική Ίνωση και οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς που παρουσιάζουν συνολικό ποσοστό αναπηρίας από  (67%) και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας,  βάσει του άρθρου 72 του ν. 4758/2020 (ΦΕΚ Α’242)  με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο   16 του ν. 1798/ 1988 σε συνδυασμό με το ν. 490/1976,  δικαιούνται  κάρτας στάθμευσης προκειμένου να μπορούν να σταθμεύουν τα οχήματα τους σε αναπηρικές θέσεις. Για την έκδοση του  δελτίου στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στα γραφεία Μεταφορών και Επικοινωνιών στις Περιφερειακές ενότητες του τόπου κατοικίας τους.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής