Έγκριση του Kaftrio για ασθενείς ηλικίας  6-11 ετών

Έγκριση του Kaftrio για ασθενείς ηλικίας 6-11 ετών

Στις 11 Ιανουαρίου 2022  η φαρμακευτική εταιρία που παράγει τον τριπλό συνδυασμό φαρμάκου με την εμπορική ονομασία "Kaftrio", ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκου (ΕΜΑ) ενέκρινε την αίτηση της εταιρίας για την επέκταση της αδείας χορήγησης του φαρμάκου αυτού σε συνδυασμό με Kalydeco, σε ασθενείς ηλικίας 6-11 ετών  που έχουν τουλάχιστον μια μετάλλαξη F508del στο γονίδιο τους. Με την επέκταση της άδειας χορήγησης και των ενδείξεων του φαρμάκου, περισσότεροι από 1.500 Ευρωπαίοι ασθενείς με Κυστική Ίνωση  ηλικίας 6-11 ετών που φέρουν μια μετάλλαξη  F508del στο γονίδιο τους έχουν πλέον για πρώτη φορά ένδειξη για το συγκεκριμένο τριπλό συνδυασμό φαρμάκου. 

Για περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου της εταιρίας στην Αγγλική Γλώσσα  πατώντας εδώ.


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής