Προβλήματα στις προσλήψεις του νόμου 2920 του 2001

Προβλήματα στις προσλήψεις του νόμου 2920 του 2001

Ενημερωθήκαμε από μέλη μας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στον κατ’ εξαίρεση διορισμό τους σε δομές υγείας σύμφωνα με το ν. 2920/2001. Ο σύλλογος μας άμεσα ανταποκρίθηκε στο αίτημα τους να τους συνδράμουμε ώστε να ξεπεραστούν όλα τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν. Πρόσφατα, αποστείλαμε επιστολές στους αρμόδιους φορείς και στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και αναμένουμε τις δικές τους ενέργειες. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε σχετικά  όπως και τους  άμεσα ενδιαφερόμενους, δεδομένου ότι η θετική έκβαση των δυο αυτών περιπτώσεων θα έχει αντίκτυπο και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις και είναι άμεσα συνυφασμένη με την επαγγελματική αποκατάσταση των ασθενών.


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής