Έρευνα για το νομικό πλαίσιο των μεταμοσχεύσεων

Έρευνα για το νομικό πλαίσιο των μεταμοσχεύσεων

Φίλες και φίλοι,

από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, μας ζήτησαν να συμμετάσχουμε στην έρευνα που πραγματοποιεί μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο ΑΠΘ, με την  υποστήριξη του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) με επιβλέπουσα καθηγήτρια την κυρία Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου, Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής ΑΠΘ και με θέμα "Το νομικό πλαίσιο της δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων στην Ελλάδα: προτάσεις για αύξηση των διαθέσιμων μοσχευμάτων". Στο παρακάτω link θα βρείτε το ερωτηματολόγιο το οποίο απευθύνεται σε μεταμοσχευμένους ή υπό μεταμόσχευση ασθενείς.

https://forms.gle/TFPNh4Ev7Ttr6ZgL6 

Σας καλούμε λοιπόν να συμμετάσχετε, δεδομένου ότι  τα ευρήματα της έρευνας θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα και για τον ΕΟΜ.


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής