Το Kalydeco εγκρίθηκε για χορήγηση σε βρέφη

Το Kalydeco εγκρίθηκε για χορήγηση σε βρέφη

Στις 29 Νοεμβρίου ανακοινώθηκε από την εταιρία Vertex ότι το φάρμακο Κalydeco έλαβε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για χορήγηση σε ασθενείς ηλικίας 12 -24 μηνών

που έχουν τουλάχιστον μια από τις παρακάτω μεταλλάξεις: G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N ή S549R


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής