κατάλογος φαρμάκων σοβαρών παθήσεων

Νέος κατάλογος φαρμάκων σοβαρών παθήσεων

Στις 27 Οκτωβρίου 2017 δημοσιεύθηκε η με αριθμό Δ3(α)/74015 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 3805) με την οποία αναθεωρήθηκαν οι κατάλογοι των φαρμακευτικών σκευασμάτων 

 υψηλού κόστους για την θεραπεία σοβαρών παθήσεων. Τα φάρμακα του πίνακα 1β στον οποίο περιλαμβάνονται και σκευάσματα για ασθενείς με Κυστική Ίνωση διατίθενται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, τα ιδιωτικά φαρμακεία με προϋποθέσεις χωρίς συμμετοχή του ασθενούς. Ανασφάλιστοι μπορούν να προμηθεύονται τα φάρμακα αυτά μόνο από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. Τα φάρμακα με τιμή πάνω από 3.000 ευρώ δεν δύναται να χορηγούνται από ιδιωτικά φαρμακεία παρά μόνον από φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και δημοσίων νοσοκομείων.


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής