Αποστολή  φαρμάκων Υψηλού κόστους με κούριερ

Αποστολή φαρμάκων Υψηλού κόστους με κούριερ

Το αίτημα του συλλόγου μας για αποστολή των φαρμάκων μας κατ’οίκον μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφορών- που είχε ιδιαίτερα αναδειχθεί την περίοδο της πανδημίας- γίνεται πραγματικότητα. Στις 2 Φεβρουαρίου 2024 δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση Αριθμ.ΕΑΛΕ/Δ3(Α)/Γ.Π.οικ.6661 (ΦΕΚ Β’ 823/2-2-2024) που καθορίζει την κατηγορία ασθενών και τα φάρμακα υψηλού κόστους που μπορούν πλέον να λαμβάνουν από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ κατ’οίκον μέσω ταχυδρομικής επιχείρησης ταχυμεταφορών (κούριερ) ή  μέσω πιστοποιημένης εταιρείας διανομής φαρμάκων - φαρμακαποθηκών.

Είναι μια θετική εξέλιξη  που θα βοηθήσει σημαντικά τους ασθενείς και τις οικογένειες τους,  ιδιαίτερα  όσους ζουν σε περιοχές μακριά από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ ή σε όσους αδυνατούν να μετακινηθούν στα φαρμακεία για την παραλαβή των φαρμάκων τους. Παράλληλα, θα συμβάλλει και στην αποφυγή της πολύωρης αναμονής και στην μείωση του συνωστισμού που παρατηρείται κάποιες φορές σε φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Στην Υπουργική απόφαση καθορίζονται όλες οι παθήσεις και τα φάρμακα Υψηλού κόστους που μπορούν να παραλάβουν οι ασθενείς μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών, καθώς και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Για την Κυστική Ίνωση τα φάρμακα που καθορίστηκε ότι μπορούν οι ασθενείς να παραλάβουν κατ’ οίκον είναι τα εξής: Colistimethate Sodium (Colobreath), Ivacaftor, (Kalydeco) Ivacaftor,Lumacaftor, (Orkambi) Ivacaftor,Tezacaftor,Elexacaftor, (Kaftrio), Levofloxacin Hemihydrate (Quinsair).

Όσον αφορά την διαδικασία, ο θεράπων ιατρός, κατά την έκδοση ιατρικής συνταγής στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της (ΗΔΙΚΑ) ενημερώνεται για τα φάρμακα που μπορεί ο ασθενής να παραλάβει  κατ’ οίκον και σε περίπτωση που ο ασθενής δηλώσει ότι επιθυμεί την παραλαβή των φαρμάκων αυτών μέσω κούριερ κατ’ οίκον, ο ιατρός επισημαίνει στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ το σχετικό πεδίο «αποστολή κατ’ οίκον» και συνεχίζει σε άυλη συνταγογράφηση, αφού έχει προηγηθεί η έκδοση άυλης νοσοκομειακής βεβαίωσης από το Σύστημα των Ηλεκτρονικών Ιατρικών Βεβαιώσεων του ΣΗΣ.

Στη συνέχεια, ο ασθενής εισέρχεται στην αντίστοιχη εφαρμογή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την αποστολή φαρμάκων κατ’οίκον, παρέχοντας τις απαραίτητες συναινέσεις και τις αναγκαίες πληροφορίες για την αποστολή των φαρμάκων και οριστικοποιεί την αποστολή της συνταγής με το συγκεκριμένο τρόπο. Μάλιστα, είναι δυνατή η εκτέλεση δίμηνης συνταγής καθώς και συνταγών που μπορεί να περιέχουν περισσότερα από ένα σκευάσματα, υπό την προϋπόθεση ότι η συνταγή περιλαμβάνει τα εν λόγω σκευάσματα. Σε περίπτωση έκδοσης επαναλαμβανόμενης συνταγής, η διαδικασία της οριστικοποίησης θα επαναλαμβάνεται κάθε μήνα από τον ασθενή.

Ο χρόνος παράδοσης των φαρμάκων κατ’ οίκον θα κυμαίνεται από δύο  έως πέντε εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία εκτέλεσης της συνταγής αναλόγως των συνθηκών συντήρησης του φαρμάκου και του τελικού προορισμού. Σε περίπτωση που η παραλαβή των φαρμάκων δεν γίνει από τον ασθενή για οποιονδήποτε λόγο, αυτά επιστρέφονται από την εταιρία στο φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ και πλέον ο ασθενής μπορεί να τα παραλάβει με φυσική παρουσία στο φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ ή να επαναλάβει την ίδια διαδικασία προκειμένου να του παραδοθούν κατ’ οίκον.

Λεπτομερείς οδηγίες για τη εφαρμογή της διαδικασίας αποστολής των φαρμάκων κατ’ οίκον μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς θα αναρτηθεί σύντομα στον επίσημο ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής