Ενημέρωση από ΕΟΠΥΥ για αποζημίωση νεφελοποιητή eflow rapid

Ενημέρωση από ΕΟΠΥΥ για αποζημίωση νεφελοποιητή eflow rapid

Μόλις ενημερωθήκαμε από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ σχετικά με το νεφελοποιητή eflow rapid και τα αναλώσιμα του, ότι η υλοποίηση του ΦΕΚ ολοκληρώθηκε στο σύστημα ηλεκτρονικών γνωματεύσεων παροχών ΕΚΠΥ και τα είδη μπορούν να συνταγογραφηθούν κανονικά. Όπως σας είχαμε ενημερώσει πριν λίγες μέρες, η ανώτατη τιμή αποζημίωσης που καθόρισε ο ΕΟΠΥΥ για τον συγκεκριμένο νεφελοποιητή είναι το ποσό των 1.030 ευρώ με δικαίωμα αντικατάστασης του κάθε 4 χρόνια και το ποσό των 120 ευρώ για τα αναλώσιμα αυτού, με δικαίωμα αντικατάστασης τους κάθε έξι μήνες.


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής