Θετική γνωμοδότηση της ευρωπαικης επιτροπης για νέο φάρμακο που στοχεύει στο αίτιο της νόσου

Θετική γνωμοδότηση της ευρωπαικης επιτροπης για νέο φάρμακο που στοχεύει στο αίτιο της νόσου

Σας ενημερώνουμε ότι η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού οργανισμού φαρμάκων εξέδωσε θετική γνώμη για το φάρμακο symkevi το οποίο αφορά ασθενείς ομοζυγους της μετάλλαξης

F508del ή ετερόζυγους της μετάλλαξης αυτής με μια εκ των παρακάτω 14 μεταλλάξεων P67L, R117C, L206W, R352Q, A455E, D579G, 711+3A→G, S945L, S977F, R1070W, D1152H, 2789+5G→A, 3272-26A→G, and 3849+10kbC→T. Η θετική γνώμη αφορά ασθενείς ηλικίας 12 ετών και άνω. Εφόσον η γνώμη αυτή υιοθετηθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό φαρμάκου, το νέο αυτό φάρμακο θα κυκλοφορήσει στην Ευρώπη και θα είναι το τρίτο σε σειρά φάρμακο που χτυπάει την ασθένεια στη ρίζα της


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής