Πλήρης θεραπευτική κάλυψη για όλες τις ημέρες του μήνα με τα νέα φάρμακα

Πλήρης θεραπευτική κάλυψη για όλες τις ημέρες του μήνα με τα νέα φάρμακα

Φίλες και φίλοι, όπως γνωρίζετε οι συσκευασίες των νέων φαρμάκων που αρκετοί ινοκυστικοί ασθενείς λαμβάνουν σε όλη την Ελλάδα (Kalydeco, Orkambi και Symkevi) περιέχουν κάψουλες ή granules που διαρκούν 28 ημέρες. Η έγκριση από τον ΕΟΦ και τον ΕΟΠΥΥ είθισται να γίνεται ανά εξάμηνο και η εγκριθείσα ποσότητα υπολογίζεται βάσει του αριθμού των μηνών και όχι των ημερών αυτών, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα οι ασθενείς να μένουν συστηματικά χωρίς φαρμακευτική αγωγή για κάποιες ημέρες του μήνα, δεδομένου ότι οι μήνες έχουν 30 ή 31 μέρες ανάλογα. Μάλιστα, η διακοπή της φαρμακευτικής αγωγής για τους ασθενείς διαρκεί συνήθως περισσότερες των 3 ή 4 ημερών λαμβανομένης υπόψη και της καθυστέρησης που παρατηρείται συνεχώς είτε κατά τη διαδικασία έγκρισης, είτε κατά τη διαδικασία παραγγελίας και προμήθειας του φαρμάκου από το φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ ή το ΙΦΕΤ. Για το λόγο αυτό ενημερώσαμε τους αρμόδιους προκειμένου να επανεξετάσουν το ενδεχόμενο έγκρισης των φαρμάκων αυτών με την απαιτούμενη χορήγηση ποσότητας φαρμάκου, που να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες του ασθενούς και να καλύπτεται πλήρως το φαρμακευτικό κενό που παρατηρείται λόγω της συσκευασίας των φαρμάκων, ώστε να συνεχίζεται απρόσκοπτα η πρόσβαση των ασθενών στην φαρμακευτική τους αγωγή.

Σας ενημερώνουμε λοιπόν ότι  ασθενής με Κυστική Ίνωση, μέλος του συλλόγου μας, έλαβε την σχετική έγκριση από τον ΕΟΦ για τη χορήγηση επτά (7) κουτιών φαρμάκου για το χρονικό διάστημα έξι μηνών. Με τον τρόπο αυτό, θα καλυφθεί το θεραπευτικό κενό και το πρόβλημα που δημιουργείται το οποίο περιγράψαμε παραπάνω λόγω της συσκευασίας των φαρμάκων με βάση 28ημερη θεραπεία και όχι μηνιαία θεραπεία.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τους θεράποντες ιατρούς σας, προκειμένου να αιτιολογούν ειδικά στη γνωμάτευση τους την ανάγκη χορήγησης της αιτούμενης ποσότητας κουτιών φαρμάκου, αναφέροντας συγκεκριμένα τον αριθμό χαπιών/granules που καλύπτει το κουτί θεραπείας και τον αριθμό χαπιών/granules που έχει ανάγκη ο ασθενής μηνιαίως, ώστε η ποσότητα της φαρμακευτικής αγωγής που ζητάει ο γιατρός με τα επισυναπτόμενα έγγραφα και τη συνταγή του, να καλύπτει πλήρως το αιτούμενο διάστημα χορήγησης του φαρμάκου.


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής