Πλαφόν στα διατροφικά σκεύασματα

Πλαφόν στα διατροφικά σκεύασματα

Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ τα 60 τεμάχια ορίστηκαν ως ανώτατος αριθμός των σκευασμάτων ειδικής διατροφής για ειδικούς θεραπευτικούς σκοπούς που δικαιούνται οι ασθενείς  με Κυστική Ίνωση μηνιαίως τα οποία  μπορεί να λάβουν με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

Εάν τα 60 τεμάχια μηνιαίως διαμορφώνουν αξία μηνιαίας συνταγής άνω των 424,00 ευρώ (400 ευρώ + 6% ΦΠΑ), τότε το ποσοτικό πλαφόν αναπροσαρμόζεται έτσι ώστε η αξία της μηνιαίας συνταγής να διαμορφώνεται στα 424,00 ευρώ (400 ευρώ + 6% ΦΠΑ) ή  Εάν τα 60 τεμάχια μηνιαίως υπερβαίνουν τις ανώτατες μηνιαίες θερμιδικές ανάγκες των 24.000 θερμίδων για τα πόσιμα σκευάσματα και των 67.500 θερμίδων για τα σκευάσματα μέσω καθετήρα σίτισης, τότε το ποσοτικό πλαφόν αναπροσαρμόζεται έτσι ώστε οι μηνιαίες θερμίδες να φτάνουν στα παραπάνω όρια.


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής