Έγκριση κυκλοφορίας Symkevi για ασθενείς 6-11 ετών

Έγκριση κυκλοφορίας Symkevi για ασθενείς 6-11 ετών

Σας ενημερώνουμε ότι στις 27 Νοεμβρίου 2020, ανακοινώθηκε από την φαρμακευτική εταιρία ότι η θεραπευτική αγωγή με την εμπορική ονομασία Symkevi (συνδυασμός δραστικών ουσιών: tezacaftor/ivacaftor) με Kalydeco (δραστική ουσία: ivacaftor) έλαβε έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκου για τη χορήγηση του σε παιδιά ηλικίας 6-11ετών που έχουν δύο γονιδιακές μεταλλάξεις F508del  (ομόζυγοι της παραπάνω μετάλλαξης) στο γονίδιο CFTR ή έχουν μια μετάλλαξη F508del  σε συνδυασμό με μια από τις παρακάτω 14 γενετικές μεταλλάξεις gene that result in residual CFTR activity: P67L, R117C, L206W, R352Q, A455E, D579G, 711+3A→G, S945L, S977F, R1070W, D1152H, 2789+5G→A, 3272-26A→G, και 3849+10kbC→T στο γονίδιο CFTR


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής