Επιστολή του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με την συνταξιοδότηση στο Δημόσιο

Επιστολή του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με την συνταξιοδότηση στο Δημόσιο

Όπως σας είχαμε εγκαίρως ενημερώσει, με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν.4756/2020 (ΦΕΚ Α’ 235), διευρύνθηκε ο κύκλος των δικαιούμενων σύνταξης λόγω 35ετίας υπαλλήλων του δημοσίου και των στρατιωτικών που πάσχουν από ειδικές παθήσεις με τη συμπερίληψη στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρων 1 και 26 του ΠΔ 169/2007 και των ασθενών που πάσχουν από κυστική ίνωση  εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Έτσι και οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο ασθενείς με Κυστική Ίνωση, θα μπορούν να συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 15ετίας, λαμβάνοντας πλήρη σύνταξη.

Χθες, παραλάβαμε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του συλλόγου μας, έγγραφη επιστολή του αρμόδιου Υπουργείου, σχετική με το θέμα, προκειμένου και για την τυπική πλέον ολοκλήρωση του αιτήματος μας και των πολύχρονων προσπαθειών μας για την συμπερίληψη των ινοκυστικών ασθενών που εργάζονται στο Δημόσιο, στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου. Την επιστολή μπορείτε να διαβάσετε πατώντας εδώ.


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής