Το πρόβλημα στην συνταγογράφηση του Orkambi 100+125 λύθηκε

Το πρόβλημα στην συνταγογράφηση του Orkambi 100+125 λύθηκε

Σας πληροφορούμε ότι πριν από λίγο ενημερωθήκαμε από την ΗΔΙΚΑ ότι το πρόβλημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του  φαρμάκου Orkambi 100+125mg το οποίο προορίζεται για ασθενείς με Κυστική Ίνωση ηλικίας 6 έως 11 ετών  το οποίο γνωστοποιήσαμε με επιστολή μας, αποκαταστάθηκε. 

Παράλληλα, σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες μας για την προμήθεια των απαραίτητων ποσοτήτων φαρμάκου Orkambi, Symkevi, Kaftrio και Kalydeco, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των ασθενών.


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής