Δες την εγκύκλιο μετακίνησης ΑμεΑ

Θεώρηση δελτίων κυκλοφορίας (πάσο) για το έτος 2018

Στις 5 Νοεμβρίου ξεκίνησε η έκδοση /θεώρηση των δελτίων μετακίνησης για ΑΜΕΑ που κατοικούν στην περιφέρεια (αφορά όλη την Ελλάδα εκτός των νόμων Θεσσαλονίκης και Αττικής).

 Η διάθεση των δελτίων θα διαρκέσει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018. Όσοι θέλουν να ανανεώσουν το δελτίο μετακίνησης τους, μπορούν να απευθύνονται στα ΚΕΠ έχοντας μαζί τους, ταυτότητα, εκκαθαριστικό της εφορίας, γνωμάτευση των ΚΕΠΑ και δυο φωτογραφίες (όσοι πρόκειται να εκδώσουν νέο δελτίο μετακίνησης) ..


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής