Καλές Γιορτές, Καλά Χριστούγεννα!

Καλές Γιορτές, Καλά Χριστούγεννα!

Σας ευχόμαστε ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ, ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ για όλους μας!

(Σημ.: Η κάρτα είναι ζωγραφισμένη για το Σύλλογό μας από τον μικρό Γιώργο που έπασχε από Κυστική Ίνωση.)


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής