Νέος κανονισμός παροχών του ΕΟΠΥΥ

Νέος κανονισμός παροχών του ΕΟΠΥΥ

Από 1η Νοεμβρίου 2018 τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος κανονισμός παροχών του ΕΟΠΥΥ που δημοσιεύθηκε χθες. Ένας τροποποιημένος Κανονισμός Παροχών ΕΟΠΥΥ είχε δημοσιευθεί στο ΦΕΚ

τον Ιούνιο αυτού του έτους και με τις διατάξεις του έλυνε το πρόβλημα της συμμετοχής των μεταμοσχευμένων ασθενών λόγω μη αποδοχής του εντύπου S2 από το μεταμοσχευτικό κέντρο της Αυστρίας όπου μετέβαιναν για επανέλεγχο του μοσχεύματος ενώ για πρώτη φορά είχε προβλεφθεί ειδικά για τους ασθενείς με Κυστική Ίνωση η αποζημίωση δέκα συνεδριών φυσικοθεραπείας ανά μήνα. Μόλις δημοσιεύθηκε ο τροποποιημένος κανονισμός, στα μέσα καλοκαιριού, ο Σύλλογος μας άμεσα ήρθε σε επαφή με τα γραφεία των αρμόδιων υπουργών, της ΕσΑμΕΑ και του ΕΟΠΥΥ και ζήτησε να γίνουν δεκτές περαιτέρω τροποποιήσεις για τους ασθενείς με Κυστική Ίνωση, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες τους σε θέματα παροχής περίθαλψης. Μεταξύ άλλων με έγγραφό μας ζητήσαμε την επέκταση του επιδόματος αεροθεραπείας στους ινοκυστικούς ασθενείς, την κάλυψη δαπάνης για την αγορά ειδικού νεφελοποιητή και των αναλωσίμων του, για το απαραίτητο υγειονομικό υλικό για την κατ’ οίκον ενδοφλέβια νοσηλεία και την διευθέτηση άλλων θεμάτων σχετικά με τη συνταγογράφηση και την πλήρη κάλυψη δαπανών για την πραγματοποίηση παρακλινικών εξετάσεων. Όπως είχαμε πληροφορηθεί, όλα τα αιτήματα μας έγιναν δεκτά από το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ και χθες στο Β’ τεύχος του ΦΕΚ με αριθμό 4898 δημοσιεύθηκε ο νέος κανονισμός παροχών του ΕΟΠΥΥ που περιέχει όλες τις τροποποιήσεις που ζητήσαμε. Μια ακόμα μεγάλη επιτυχία του συλλόγου μας ο οποίος εγκαίρως με τις παρεμβάσεις και τις επαφές του εξασφάλισε τις αναγκαίες τροποποιήσεις του κανονισμού που θεωρούμε ότι θα συμβάλλουν θετικά στην καθημερινότητα των ασθενών και των οικογενειών τους και θα αποσείσουν ένα σημαντικό οικονομικό βάρος το οποίο σήμερα επωμίζονται για την περίθαλψη τους. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο σωματείο μας στο τηλέφωνο 2310422530.


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής