Εγκύκλιος για τις ευπαθείς ομάδες πολιτών

Εγκύκλιος για τις ευπαθείς ομάδες πολιτών

Σας κοινοποιούμε την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας για τις ευπαθείς ομάδες πολιτών. Στην εγκύκλιο αναφέρονται λεπτομερώς τί πρέπει να κάνουν οι υπηρεσίες του Δημοσίου (και οι εκπαιδευτικές μονάδες) προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Επίσης, γίνεται αναφορά και για την περίπτωση εργαζομένων που  συνοικούν με άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.Την εγκύκλιο μπορείτε να τη διαβάσετε πατώντας εδώ.


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής