Θετικά αποτελέσματα ερευνών τριπλού συνδυασμού φαρμάκων

Θετικά αποτελέσματα ερευνών τριπλού συνδυασμού φαρμάκων

Θετικά αποτελέσματα ανακοίνωσε στις 27 Νοεμβρίου η εταιρία Vertex για δυο κλινικές έρευνες που βρίσκονται στην Τρίτη φάση και αφορούν τη λήψη ενός νέου τριπλού συνδυασμού φαρμάκων (VX659)

σε ασθενείς ομόζυγους της μετάλλαξης del508F και ετερόζυγους της μετάλλαξης αυτής με κάποια ελάχιστης λειτουργικότητας (minimal function) μετάλλαξη. Και στις δυο έρευνες τα αποτελέσματα στην αναπνευστική λειτουργία των ασθενών που

συμμετείχαν στην κλινική έρευνα ήταν πολύ θετικά. Η εταιρία διεξάγει ταυτόχρονα και άλλη έρευνα με άλλο τριπλό συνδυασμό φαρμάκων (VX445), τα αποτελέσματα της οποίας αναμένονται σύντομα περί τις αρχές του 2019. Τότε η εταιρία θα αποφασίσει για ποιον από τους δυο συνδυασμούς φαρμάκου θα κάνει αίτημα για αδειοδότηση από τον οργανισμό φαρμάκου. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι μες στο 2019, με τους νέους τριπλούς συνδυασμούς φαρμάκων θα είναι δυνατή η κάλυψη πολύ μεγαλύτερου ποσοστού μεταλλάξεων που θα φθάνει και το ποσοστό του 90% των ινοκυστικών ασθενών!!!!


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής