Σχετικά με την αποζημίωση του eflow rapid

Σχετικά με την αποζημίωση του eflow rapid

Σε συνέχεια της προηγούμενης δημοσίευσης μας σχετικά με την αποζημίωση του νεφελοποιητή e-flow rapid και των αναλωσίμων του, σας ενημερώνουμε ότι ύστερα από επικοινωνία που είχαμε με την αρμόδια υπηρεσία, πληροφορηθήκαμε ότι το ΦΕΚ και οι οδηγίες για την εισαγωγή των αλλαγών στο σύστημα ηλεκτρονικών γνωματεύσεων του ΕΚΠΥ έχει ήδη προωθηθεί στην αρμόδια διεύθυνση και η υλοποίησή του αναμένεται εντός των επόμενων ημερών. Για οτιδήποτε νεώτερο θα σας ενημερώσουμε σχετικά.


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής