Η ζωή του Χάρη μεταφράζεται και ταξιδεύει σε χώρες της Ευρώπης

Η ζωή του Χάρη με Κυστική Ίνωση, ταξιδεύει στην Τουρκία! Το τρισδιάστατο animation του Συλλόγου μεταφρασμένο στα τουρκικά αυτές τις μέρες ενημερώνει τους ασθενείς

και την κοινωνία της γείτονος χώρας για το συχνότερο κληρονομικό νόσημα της λευκής φυλής, την Κυστική Ίνωση, την πορεία της νόσου και τις νέες εξελίξεις! Μαθαίνουμε μάλιστα ότι έχει τύχει μεγάλης αποδοχής από τους γείτονες μας.

Δείτε το video στα αγγλικά εδώ


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής