Νεώτερα για την θεραπεία με φάγους από την Αμερική

Νεώτερα για την θεραπεία με φάγους από την Αμερική

Ενώ οι προσπάθειες των ερευνητών για την εύρεση θεραπείας για τον κορωνοιό συνεχίζονται παγκοσμίως, να σας ενημερώσουμε ότι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στην Αμερική, σημαντικό βάρος δίνεται πλέον στην έρευνα με φάγους για την αντιμετώπιση βακτηριακών λοιμώξεων για τους ασθενείς με Κυστική Ίνωση. Πιο συγκεκριμένα, το Αμερικάνικο Ίδρυμα για την Κυστική Ίνωση (CF Foundation) ανακοίνωσε πρόσφατα ότι χρηματοδότησε έρευνα της εταιρείας Armata για την πρώτη ελεγχόμενη κλινική μελέτη θεραπείας της κυστικής ίνωσης με βακτηριοφάγους.
Όλοι γνωρίζουμε ότι οι ασθενείς με κυστική ίνωση, που έχουν χρόνιες λοιμώξεις, ιδίως από ψευδομονάδα και διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για επιδείνωση της αναπνευστικής τους λειτουργίας , ενώ συχνά εμφανίζουν και άλλες παρενέργειες από τη μακρόχρονη χρήση αντιβιοτικών, όπως η απώλεια της ακοής και η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.
Η εταιρεία Armata θα διεξάγει μία, φάσης 1Β/2, κλινική μελέτη, προκειμένου να διερευνήσει την ανοχή και την ασφάλεια της θεραπείας ασθενών με κυστική ίνωση με βακτηριοφάγους (φάγους) στην περίπτωση προσβολής τους από την αερογενή ψευδομονάδα (Pseudomonas aeruginosa). Η προσβολή από ψευδομονάδα είναι ο δεύτερος πιο συχνός τύπος λοίμωξης των πνευμόνων στα άτομα με κυστική ίνωση και είναι δύσκολο να εκκριζωθεί σε περίπτωση αποικισμού τους.
Οι βακτηριοφάγοι είναι εξειδικευμένοι ιοί, που βρίσκονται εν αφθονία στο περιβάλλον και εξοντώνουν πολύ συγκεκριμένα βακτήρια. Μέχρι σήμερα, οι ασθενείς με κυστική ίνωση έχουν πρόσβαση στη θεραπεία με φάγους μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες κατόπιν ειδικής διαδικασίας έγκρισης πειραματικών θεραπειών για απειλητικές για τη ζωή νόσους.
Η εταιρεία Armata ανέπτυξε το AP-PA02, ένα μίγμα από διαφορετικούς τύπους βακτηριοφάγων, το οποίο προορίζεται για εισπνοές. Οι κλινικές μελέτες, που διεξήχθησαν από την εταιρεία, έδειξαν, ότι εξοντώνεται το 80% των στελεχών της ψευδομονάδας σε ασθενείς με κυστική ίνωση.
Η θεραπεία με φάγους χρησιμοποιήθηκε ήδη περιπτωσιολογικά στη θεραπεία ασθενών με κυστική ίνωση, χρειάζονται όμως περισσότερες μελέτες προκειμένου για την ευρύτερη χρήση τους σε ασθενείς με κυστική ίνωση.

Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής