Έκτακτη ανακοίνωση του ΕΟΜ σχετικά με τις μεταμοσχεύσεις

Έκτακτη ανακοίνωση του ΕΟΜ σχετικά με τις μεταμοσχεύσεις

Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων ενόψει της ταχείας εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού (Coronavirus SARS –COVID-19) εξέδωσε έγγραφο με το οποίο παρέχει οδηγίες σχετικά με τους δότες και τους λήπτες οργάνων, ιστών & κυττάρων, καθώς και τους μεταμοσχευμένους ασθενείς. Στο έγγραφο αυτό μπορείτε να βρείτε απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα που πιθανόν να ανακύπτουν και να προβληματίζουν είτε μεταμοσχεύμενους ασθενείς, είτε  ασθενείς που αναμένουν μόσχευμα την περίοδο αυτή.  Το έγγραφο του ΕΟΜ και τις οδηγίες που εξέδωσε μπορείτε να διαβάσετε πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο.
 

Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής