Μεταμόσχευση πνευμόνων - Αυστρία

Μεταμόσχευση πνευμόνων - Αυστρία

Οπως ανακοίνωσε ο ΕΟΠΥΥ, διακρατική συμφωνία υπεγραφη μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και της Ομοσπονδίας ασφαλιστικών φορέων της Αυστρίας προκειμένου να γίνεται δεκτό το έντυπο S2

και οι Έλληνες ασθενείς να μπορούν να νοσηλεύονται δωρεάν στην Αυστρία χωρίς να είναι πλέον αναγκαία η προκαταβολή για την νοσηλεία τους. Η συμφωνία αυτή οφελεί κυρίως τους ινοκυστικους ασθενείς που μεταβαίνουν στην Αυστρία για μεταμόσχευση πνευμόνων και αφορά τόσο τον προμεταμοσχευτικό έλεγχο, την μεταμόσχευση όσο και τον έλεγχο λειτουργικότητας του μοσχεύματος  μετά την μεταμόσχευση. 
Την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ μπορείτε να την διαβάσετε πατώντας εδώ


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής