Βρεττανία αυξάνει τους δωρητές οργάνων

Νόμος στην Μεγάλη Βρεττανία αυξάνει τους δωρητές οργάνων

Από το 2020, όλοι οι ενήλικες πολίτες στην Μεγάλη Βρετανία καθίστανται αυτόματα δότες οργάνων με νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα από το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Ο νόμος που ονομάστηκε ως νόμος του Μαξ (Max Johnson) και της Κειρα (Keira Ball), πήρε το όνομα του από  δυο μικρά παιδιά τον Μαξ Τζόνσον που δέχθηκε ως μόσχευμα  την καρδιά της 9χρονής Κέιρα Μπωλ όταν αυτή έφυγε από τη ζωή λόγω τροχαίου. Όπως ανακοίνωσε η πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Τερέζα Μέι, βάσει του νέου νόμου από το 2020 γίνεται δεκτή η εικαζόμενη συναίνεση του πολίτη για να καταστεί αυτός δότης οργάνων,  δηλαδή εφαρμόζεται πλέον το σύστημα της μη αντίρρησης, οπότε όλοι οι ενήλικες πολίτες καθίστανται «αυτόματα»  δότες οργάνων εκτός αν γνωστοποιήσουν την αντίρρησή τους στο να μην γίνουν δότης οργάνων. Υπολογίζεται ότι βάσει του νέου νόμου, θα αυξηθεί ο αριθμός των μοσχευμάτων, γεγονός που θα σώσει περισσότερες από 700 ζωές ετησίως στην Μεγάλη Βρεττανία.

Το σύστημα της μη αντίρρησης συμβάλλει καθοριστικά στην  αύξηση των μοσχευμάτων και είχε υιοθετηθεί στη χώρα μας με νόμο το 2011. Δυστυχώς, λόγω των αντιδράσεων που υπήρξαν από την κοινωνία και εκκλησία, ο νομοθέτης αναγκάστηκε να τροποποιήσει τη σχετική νομοθεσία και να καταργήσει την σχετική διάταξη. Υπενθυμίζουμε ότι στη χώρα μας υπάρχει μεγάλη έλλειψη μοσχευμάτων και η Ελλάδα κατέχει σταθερά τις τελευταίες θέσεις της Ε.Ε. στη δωρεά οργάνων

(Στη φωτογραφία εικονίζεται ο Μαξ Τζόνσον. Πηγή: Daily Mirror, Φωτογραφία: Andy Stenning)


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής