Το πρόβλημα με τα παραπεμπτικά φυσικοθεραπείας ΛΥΘΗΚΕ

Το πρόβλημα με τα παραπεμπτικά φυσικοθεραπείας ΛΥΘΗΚΕ

Από τις αρχές του έτους, ασθενείς από διάφορα μέρη της Ελλάδας παραπονούνταν ότι οι θεράποντες ιατροί τους δεν μπορούσαν να εκδώσουν παραπεμπτικά για αναπνευστική φυσικοθεραπεία, διότι η εφαρμογή, εμφάνιζε ότι δήθεν ο ασφαλισμένος "είχε υπερβεί το προβλεπόμενο όριο φυσικοθεραπειών" που δικαιούται. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι θεράποντες ιατροί να μην μπορούν να εκδώσουν παραπεμπτικό για φυσικοθεραπεία για τους ασθενείς τους και οι ασθενείς να ταλαιπωρούνται αδικαιολόγητα και να αναγκάζονται να καταβάλλουν εξ ιδίων τις δαπάνες για την αναπνευστική φυσικοθεραπεία τους. Για το λόγο αυτό ο σύλλογος μας απευθύνθηκε στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ με έγγραφό του, εκθέτοντας το πρόβλημα στους αρμοδίους και ζητώντας την επίλυση του, δεδομένου ότι βάσει του Κανονισμού Παροχών του ΕΟΠΥΥ οι ασθενείς με Κυστική Ίνωση δικαιούνται έως δέκα (10) συνεδρίες φυσικοθεραπείας το μήνα και λόγω του σφάλματος στην εφαρμογή, ήταν ανέφικτο να αποζημιωθούν για τις συνεδρίες φυσικοθεραπείας που δικαιούνταν.

Η ανταπόκριση των υπαλλήλων του ΕΟΠΥΥ στην έγγραφη διαμαρτυρία του Συλλόγου μας  υπήρξε άμεση και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, μας ζητήθηκαν να τους δώσουμε περαιτέρω στοιχεία προκειμένου το αρμόδιο τμήμα να διερευνήσει το πρόβλημα και να βρει την αιτία που το προκαλεί. Όπως πληροφορηθήκαμε από́ τους αρμοδίους του  ΕΟΠΥΥ, μετά την παρέμβαση μας το πρόβλημα  λύθηκε από το τεχνικό τμήμα και ήδη οι ασθενείς και οι θεράποντες ιατροί τους, συνταγογραφούν κανονικά γνωματεύσεις-παραπεμπτικά για αναπνευστική φυσικοθεραπεία.


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής