Νέα ΚΥΑ με τον καθορισμό ομάδων αυξημένου κινδύνου για COVID-19.

Νέα ΚΥΑ με τον καθορισμό ομάδων αυξημένου κινδύνου για COVID-19.

Σας γνωρίζουμε ότι στις 15 Μαΐου 2020 δημοσιεύθηκε στο δεύτερο τεύχος του ΦΕΚ (ΦΕΚ Β’ 1856) η με Αριθμό ΔΙΔΑΔ/Φ. 64 /346/9011 Κοινή Υπουργική απόφαση καθορισμού των ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19. Στις ομάδες κινδύνου περιλαμβάνονται πλέον πνευμονοπαθείς ανεξαρτήτως ηλικίας που έχουν βαριά πνευμονοπάθεια ή χρόνια αναπνευστικά νοσήματα μέτριου προς σοβαρού βαθμού και παρουσιάζουν συγκεκριμένα  συμπτώματα που μπορείτε να διαβάσετε εκτενώς στην απόφαση. Θεωρούμε ότι πλέον οι ινοκυστικοί ασθενείς, όπως και πολλοί άλλοι αναπνευστικοί ασθενείς μπορούν να θεωρηθούν βάσει νόμου ως ευπαθής ομάδα στο νέο κορωνοιό. Επίσης, στις ομάδες περιλαμβάνονται άτομα με χρόνια ηπατική κίρρωση, όπως και άτομα μεταμοσχευμένα. Τη νέα απόφαση μπορείτε να την διαβάσετε πατώντας εδώ.Η με αριθμό ΔΙΔΑΔ/Φ. 64 /341/9188 Κοινή Υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο δεύτερο τεύχος του ΦΕΚ (ΦΕΚ Β’ 1800)  πριν από λίγες μέρες καταργείται. 

Βάσει της απόφασης που σας κοινοποιούμε σήμερα, καθορίζεται η ομάδα ευπαθών ατόμων που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή λοίμωξη COVID-19 και γι ' αυτό  δικαιούνται την λήψη ειδικής αδείας. Εάν έχετε οποιoδήποτε πρόβλημα με την υπηρεσία σας, ή την εργασία σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το σύλλογο μας στα τηλέφωνα επικοινωνίας που βλέπετε πάνω στην ιστοσελίδα μας.

Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής