Σχετικά με την ενιαία ηλεκτρονική κάρτα διοδίων

Σχετικά με την ενιαία ηλεκτρονική κάρτα διοδίων

Στις 5 Μαρτίου 2024 λάβαμε επιστολή από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με το αίτημα που τους είχαμε αποστείλει για την ανάγκη άμεσης υλοποίησης της ενιαίας ηλεκτρονικής κάρτας διοδίων. Με την επιστολή αυτή το γραφείο του Υπουργείου κοινοποιούσε την επιστολή μας στην αρμόδια Υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την έκδοση της  ηλεκτρονικής κάρτας διέλευσης διοδίων και για τον καθορισμό των δικαιούχων αυτής.

Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τους αρμοδίους και θα σας ενημερώσουμε για οποιαδήποτε εξέλιξη.


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής