17 θέσεις για ΑμεΑ και 8 για συγγενείς στην προκήρυξη 9Κ/2022

17 θέσεις για ΑμεΑ και 8 για συγγενείς στην προκήρυξη 9Κ/2022

Σας γνωρίζουμε ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 9K/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν εβδομήντα τριών (173) θέσεων μονίμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης- e-ΕΦΚΑ (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Υπάρχουν 17 θέσεις για άτομα με αναπηρία 50% και 8 για συγγενείς τους, δηλαδή άτομα που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και τα τέκνα ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Τις θέσεις της ως άνω Προκήρυξης μπορείτε να τις δείτε στον παρακάτω πίνακα, πατώντας εδώ.


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής