Σχετικά με το επίδομα αεροθεραπείας σε ασφαλισμένους του Ταμείου του Στρατού

Σχετικά με το επίδομα αεροθεραπείας σε ασφαλισμένους του Ταμείου του Στρατού

Όπως σας είχαμε ενημερώσει παλιότερα, το σωματείο μας είχε έρθει σε επικοινωνία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και είχε υποβάλει υπόμνημα προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα της καταβολής επιδόματος αεροθεραπείας σε ασθενείς με Κυστική Ίνωση που είναι ασφαλισμένοι στο ταμείο του Στρατού. Πιο συγκεκριμένα, ενόψει της αναθεώρησης του διατάγματος για τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης  του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, είχαμε ζητήσει με το υπόμνημά μας, οι ασθενείς με Κυστική Ίνωση που είναι ασφαλισμένοι στο συγκεκριμένο ταμείο να δικαιούνται του παραπάνω επιδόματος.  

Στις 7 Μαρτίου 2024 κατόπιν επικοινωνίας μας με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πληροφορηθήκαμε ότι το θέμα όσον αφορά τις δαπάνες αεροθεραπείας, πλέον εφαρμόζονται στους ασφαλισμένους του ΥΠΕΘΑ οι διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ για τους δημοσίους υπαλλήλους, δηλαδή το άρθρο 46 παρ. 2 το οποίο προβλέπει την χορήγηση επιδόματος αεροθεραπείας σε ασθενείς με Κυστική Ίνωση.

Για το  θέμα μάλιστα, εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2024 σχετική διαταγή  από την αρμόδια διεύθυνση του Γενικού Επιτελείου Στρατού με οδηγίες για την εφαρμογή του νέου αναθεωρημένου προεδρικού διατάγματος για τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το σύλλογο μας.


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής