Έγκριση κυκλοφορίας Kalydeco για ασθενείς 4 μηνών και άνω

Έγκριση κυκλοφορίας Kalydeco για ασθενείς 4 μηνών και άνω

Σας ενημερώνουμε ότι στις 5 Νοεμβρίου 2020, ανακοινώθηκε από την φαρμακευτική εταιρία ότι η θεραπευτική αγωγή με την εμπορική ονομασία Kalydeco (δραστική ουσία: ivacaftor) έλαβε έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκου για τη χορήγηση του σε βρέφη ηλικίας τεσσάρων μηνών και άνω. Τα βρέφη για να μπορούν να λάβουν την συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή η οποία είναι σε κοκκία (granules) πρέπει να έχουν βάρος τουλάχιστον 5 κιλά και να φέρουν τη μετάλλαξη R117H  ή κάποια από τις ακόλουθες γενετικές μεταλλάξεις στο γονίδιο CFTR: G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N ή S549R.


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής