Πρόγραμμα υποστήριξης ασθενών CF YOU

Πρόγραμμα υποστήριξης ασθενών CF YOU

Ένα πρωτότυπο πρόγραμμα υποστήριξης «CF YOU» για τους  ασθενείς με Κυστική Ίνωση και τους φροντιστές τους  έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται το τελευταίο διάστημα, από ότι πληροφορηθήκαμε από ασθενείς και τους ιατρούς. Πιο συγκεκριμένα,  ομάδα Επαγγελματιών Υγείας, ειδικά εκπαιδευμένοι και με αποδεδειγμένη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών υγείας, και με τήρηση αυστηρών πρωτοκόλλων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αναλαμβάνουν δωρεάν την εκπαίδευση των ασθενών και των φροντιστών τους στη χρήση συγκεκριμένης εφαρμογής, «CF Medcare» και παρέχουν υπηρεσίες υγείας στους ασθενείς και τους φροντιστές τους, κυρίως για την διευκόλυνση του ασθενούς και την ορθή  λήψη της θεραπείας του.

Μεταξύ των άλλων, η εξειδικευμένη αυτή ομάδα των επαγγελματιών υγείας παρέχει υπηρεσίες σχετικά με την καθοδήγηση για την  ορθή και έγκαιρη λήψη της θεραπείας του ασθενούς,  τη  συνταγογράφηση της θεραπείας του,  τη συλλογή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την προμήθεια της φαρμακευτικής του αγωγής και την παράδοση αυτού στον ασθενή ή στην οικογένεια του. Το νέο αυτό πρόγραμμα που στόχο έχει τη συμμόρφωση του ασθενούς με την θεραπεία του και την εξοικείωση του με την σωστή, καθημερινή λήψη των φαρμάκων του, συμβάλλει στην καλύτερη δυνατή θεραπευτική προσέγγιση στο πρόβλημα υγείας του με την ορθή λήψη της φαρμακευτής αγωγής από τον ασθενή. Παρόμοια προγράμματα υποστήριξης των ασθενών εφαρμόζονται με επιτυχία και στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε περιορισμένο αριθμό ασθενών και οι υπηρεσίες του παρέχονται σε όλη την Ελλάδα,  δωρεάν. Η επιλογή των ασθενών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εναπόκειται στην κρίση των θεραπόντων ιατρών, οι οποίοι ενημερώνουν σχετικά τους ασθενείς.


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής