Προβλήματα με τα παγκρεατικά ένζυμα

Προβλήματα με τα παγκρεατικά ένζυμα

Τις μέρες αυτές, διαρκώς μας τηλεφωνούν μέλη του συλλόγου μας που μας αναφέρουν  τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην εύρεση των παγκρεατικών ενζύμων, ιδίως της συσκευασίας σε κάψουλες των 10.000 μονάδων. Άμεσα,  επικοινωνήσαμε με την εταιρία που διαθέτει το συγκεκριμένο σκεύασματα στην αγορά προκειμένου να διαπιστώσουμε το λόγο για τον οποίο υφίσταται το συγκεκριμένο πρόβλημα. Προφορικά από την εταιρία μας ενημέρωσαν ότι πρόσφατα εφοδίασαν τις φαρμακαποθήκες με τα συγκεκριμένα σκευάσματα. Επειδή συχνά ασθενείς παραπονιούνται ότι δεν βρίσκουν διαθέσιμα τα παγκρεατικά ένζυμα που χρειάζονται στα φαρμακεία, αποστείλαμε επιστολή στην εταιρία με ταυτόχρονη κοινοποίηση στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, ώστε το φαινόμενο να διερευνηθεί και να αποκατασταθεί άμεσα όποιο πρόβλημα υπάρχει στον εφοδιασμό των φαρμακείων ή των φαρμακαποθηκών με επαρκείς ποσότητες των συγκεκριμένων φαρμάκων. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε σχετικά.


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής