Έγκριση νέου φαρμάκου Orkambi

Έγκριση νέου φαρμάκου Orkambi

Στις 10 Ιανουαρίου 2018 ανακοινώθηκε από την φαρμακευτική εταιρία Vertex με δελτίο τύπου, ότι το φάρμακο Orkambi έλαβε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 για τους ινοκυστικούς ασθενείς ηλικίας 6-11 ετών, ομόζυγους της γονιδιακής μετάλλαξης F508del.

Orkambi, η πρώτη θεραπεία για ομόζυγους ασθενείς της μετάλλαξης F508del με Κυστική Ίνωση που χτυπάει τη νόσο στη ρίζα της.


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής