Έχετε απορίες για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας;

Έχετε απορίες για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας;

Επειδή πολλοί μας ρωτάτε σχετικά με τα τέλη κυκλοφορίες και την απαλλαγή από αυτά θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα εξής:

  • Η διάταξη ισχύει για τα τέλη κυκλοφορίας από το έτος 2021 και μετά.
  • Απαλλαγή δικαιούνται οι γονείς ανηλίκων παιδιών που πάσχουν από Κυστική Ίνωση, για ένα μόνο αμάξι. Η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας την οποία δικαιούνται οι ανήλικοι ανάπηροι των παραπάνω κατηγοριών, δύναται να παραχωρείται έως την ενηλικίωσή τους στο πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή για οποιονδήποτε λόγο έχει την επιτροπεία τους για ένα μόνο όχημα.
  • Ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία και τα έγγραφα που τυχόν θα χρειαστούν για την χορήγηση της απαλλαγής από την ΔΟΥ, θα υπάρξουν με την έκδοση της εφαρμοστικής εγκυκλίου. Θα σας ενημερώσουμε σχετικά.
  • Μέχρι πρότινος, για ασθενείς άλλων παθήσεων που ετύγχαναν αυτής της απαλλαγής, αναγκαία ήταν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1) αίτηση του ενδιαφερομένου με την οποία ζητάει την απαλλαγή του από τα τέλη κυκλοφορίας στην αρμόδια ΔΟΥ, 2)γνωμάτευση ΚΕΠΑ, 3) Ιατρική βεβαίωση ΚΕΠΑ σχετικά με την πάθηση και το δικαίωμα απαλλαγής,4) Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι δεν έχει προσφύγει σε δευτεροβάθμια επιτροπή ΚΕΠΑ, 5)Ελληνική Ταυτότητα ή διαβατήριο 6) Οποιοδήποτε έγγραφο που βεβαιώνει τον τόπο διαμονής (π.χ. τίτλος ιδιοκτησίας κατοικίας, ενοικιαστήριο, εκκθαριστικό, συμβαση εργασίας κλπ), Όλα τα παραπάνω έγγραφα  προσκομίζονταν στην κατά τόπο αρμόδια ΔΟΥ από όπου χορηγείται η απαλλαγή.
  • Για τις πρόσθετες προϋποθέσεις που εισήχθησαν αδικαιολόγητα με τη διάταξη και αναφερόμαστε συγκεκριμένα στις προυποθέσεις περί ύπαρξης «ανικανότητας για εργασία» και «ανάγκης βοηθείας» προκειμένου να τύχουν οι ασθενείς με Κυστική Ίνωση της απαλλαγής από τα τέλη, σας γνωρίζουμε ότι ήδη ο Σύλλογος μας έχει ενημερώσει και είναι σε επικοινωνία με τους αρμόδιους και με την ΕΣΑμεΑ με την οποία είμαστε σε συνεργασία και προσπαθούμε να απαλειφθούν άμεσα οι παραπάνω προϋποθέσεις προκειμένου να είναι εφικτή η απαλλαγή από τα τέλη για όλους τους ασθενείς, και για το έτος 2021.

Για οτιδήποτε νεώτερο, θα σας ενημερώσουμε. Τέλος, θα σας παρακαλέσουμε για οικονομοτεχνικής φύσεως θέματα να απευθύνεστε στους λογιστές σας. Ευχαριστούμε.


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής