Ο δωρεάν και καθολικός νεογνικός έλεγχος για Κυστική Ίνωση στην Ελλάδα είναι γεγονός!

Ο δωρεάν και καθολικός νεογνικός έλεγχος για Κυστική Ίνωση στην Ελλάδα είναι γεγονός!

Σας ενημερώνουμε ότι στις 12 Απριλίου 2023 δημοσιεύθηκε η με αριθμό Αριθμ. Γ1γ,Δ1β/Γ.Φ.2.4,11/Γ.Π.οικ.19757 ΚΥΑ Οικονομικών και Υγείας στο ΦΕΚ Β’2433/2023 βάσει της οποίας εντάχθηκε στο Εθνικό Πρόγραμμα Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών (Ε.Π.Π.Ε.Ν.) που πραγματοποιεί το Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού, ο νεογνικός έλεγχος για την Κυστική Ίνωση, καθώς και για 29 νέες νοσογόνες καταστάσεις.

Στο σημείο αυτό, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ήδη από το έτος 2018 ο Σύλλογος μας σε συνεργασία και με δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» αγόρασε ένα υπερσύγχρονο μηχάνημα στο Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού προκειμένου να μπορεί να παρέχει ταχύτερο, πιο αξιόπιστο και σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα νεογνικό έλεγχο για την Κυστική Ίνωση και για άλλα μεταβολικά και σοβαρά κληρονομικά νοσήματα σε όλα τα νεογέννητα της Ελλάδας. Μάλιστα, με πρόσφατη έγγραφη παρέμβαση του σωματείου μας στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας (Ε.Ε.Δ.Υ.) και ύστερα από επικοινωνία της προέδρου του σωματείου μας, Αγγελικής Πρεφτίτση με τον κ. Σωτήρη Τσιόδρα, Καθηγητή Ιατρικής Αθηνών, ζητήσαμε εκ νέου την διεύρυνση του Εθνικού προγράμματος προληπτικού ελέγχου νεογνών με την ένταξη σε αυτό του νοσήματος της Κυστικής Ίνωσης και την πραγματοποίηση δωρεάν ελέγχου από το Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού για όλα τα νεογνά της Ελλάδος, όπως ακριβώς είχε αποφασιστεί από το έτος 2018, ενόψει και της δωρεάς που έγινε με τις προσπάθειες του συλλόγου μας.

Πλέον με τη δημοσίευση του ΦΕΚ, καθίσταται καθολικός και δωρεάν ο έλεγχος όλων των νεογνών στην Ελλάδα για το σοβαρότατο κληρονομικό νόσημα της Κυστικής Ίνωσης. Ο έλεγχος αυτός που ήδη πραγματοποιείται από ετών σε πολλά κράτη της Ευρώπης, δίνει τη δυνατότητα στους ιατρούς να διαγνώσουν την πάθηση από τις πρώτες μέρες της ζωής του νεογνού οπότε με την κατάλληλη φροντίδα, την εξειδικευμένη παρακολούθηση και την ενδεδειγμένη θεραπεία και τα νέα φάρμακα που ήδη κυκλοφορούν, να προλάβουν τις βλάβες που προκαλεί το νόσημα ιδίως στους πνεύμονες, γεγονός που θα συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην μακροζωία του ασθενούς.


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής