2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών

07-09.11.2013: 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών «Patients in Power», Αθήνα. 

Οι εργασίες του δεύτερου πανελλήνιου συνεδρίου ασθενών ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία. Η συμμετοχή των ασθενών υπήρξε εντυπωσιακή. Όλα δείχνουν ότι φθάνει σύντομα το πλήρωμα του χρόνου για την ενεργό συμμετοχή των ασθενών στην λήψη των πολιτικών αποφάσεων.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής