Συνέδριο «Διαπλανητικός διάλογος καταναλωτών»

13.12.2013: Συνέδριο και εκπαιδευτικό σεμινάριο από την ΜΚΟ «Διαπλανητικός διάλογος καταναλωτών», Αθήνα.

Στις 13 Δεκεμβρίου, η πρόεδρος του σωματείου μας συμμετείχε στο Συνέδριο & εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργανώθηκε από την διεθνή μη κυβερνητική – μη κερδοσκοπική οργάνωση «Διατλαντικός Διάλογος Καταναλωτών» με θέμα: «Οι συνέπειες της κρίσης στη πρόσβαση στα φάρμακα: Η κοινωνία απαιτεί δίκαιες λύσεις» στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα. Λεπτομέρειες και πληροφορίες για το παραπάνω συνέδριο μπορείτε να δείτε πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο http://a2mgreece.splashthat.com Στο συνέδριο διάφοροι ομιλητές, μεταξύ των οποίων και εκπρόσωπος από το Υπουργείο Υγείας και την Task Force, συζήτησαν σχετικά με το θέμα των φαρμάκων, την πρόσβαση σε αυτά, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και τον ρόλο των διαφόρων ΜΚΟ, τα γενόσημα φάρμακα, την τιμολόγηση τους, το κόστος της φαρμακευτικής περίθαλψης και τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στους ασθενείς. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα υπήρξε η εισήγηση της κυρίας Alex Wyke, ιδρύτριας και διευθύνουσας συμβούλου της οργάνωσης Patient View, η οποία μίλησε για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να ενδυναμωθούν οι οργανώσεις των ασθενών και να γίνουν περισσότερο αποτελεσματικές ως προς τους στόχους τους. Στο τέλος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, οι ασθενείς και οι εκπρόσωποι των οργανώσεων που συμμετείχαν στην εκδήλωση χωρίστηκαν σε δυο ομάδες εργασίας προκειμένου να θέσουν τις βασικές προτεραιότητες στη διεκδίκηση των αιτημάτων των χρονίως πασχόντων και στη χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικών δικτύωσης για την ενδυνάμωση των οργανώσεων των ασθενών.


 • Subscribe
  Subscribe to our chanel

  CFA WorldWide - Links

  0
  ανακαλύπτεται το γονίδιο
  0%
  των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
  0+
  χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
  0#
  κληρονομική νόσος της λευκής φυλής