Διεθνές Συνέδριο από το Ευρωπαϊκό Forum Ασθενών

07-09.04.2014: Διεθνές Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Forum Ασθενών, Αθήνα.

Στις 7-9 Απριλίου 2014 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ασθενών, διεθνές συνέδριο σχετικά με τα δικαιώματα των ασθενών και την οδηγία διασυνοριακής περίθαλψης.

Το συνέδριο απευθύνονταν σε κλειστό αριθμό συμμετεχόντων και το παρακολούθησαν εκπρόσωποι συλλόγων ασθενών από την Ελλάδα, την Μάλτα, την Κύπρο, την Ιταλία, μεταξύ των οποίων και η πρόεδρος του σωματείου μας, Αγγελική Πρεφτίτση. Στο συνέδριο παραβρέθησαν και μίλησαν εισηγητές από διάφορα κράτη της Ευρώπης, από την Ευρωπαική Επιτροπή, τον ΕΟΠΥΥ και από την Ελλάδα. Επίσημη γλώσσα του συνεδρίου ήταν η Αγγλική. Το συνέδριο χαιρέτισε την πρώτη ημέρα με ομιλία του ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης στον οποίον οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία σε σύντομο χρόνο να θέσουν διάφορα ερωτήματα, ιδίως όσον αφορά την ενσωμάτωση της Οδηγίας διασυνοριακής περίθαλψης και τα προβλήματα που δημιουργούνται από αυτήν όπως και το πρόβλημα της υγειονομικής περίθαλψης και κάλυψης των ανασφαλίστων στην χώρα μας. Στο συνέδριο παραβρέθηκε και η κυρία Χριστίνα Παπανικολάου, Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, η οποία αναφέρθηκε εκτενώς στην Οδηγία διασυνοριακής περίθαλψης που προσφάτως ενσωμάτωσε στην Ελληνική Νομοθεσία η χώρα μας.

Η Οδηγία Διασυνοριακής Περίθαλψης η οποία πρόσφατα ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία  καθορίζει τον τρόπο, τη διαδικασία,το είδος και το ύψος κάλυψης δαπανών του ασθενούς που μεταβαίνει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την νοσηλεία του είτε σε ιδιωτικό πάροχο υγείας, είτε σε δημόσιο. Σκοπός της οδηγίας αυτής, είναι μεταξύ άλλων και ο περιορισμός του τουρισμού υγείας μεταξύ των πολιτών της Ε.Ε. προκειμένου να επιτευχθεί η βιωσιμότητα και ανάπτυξη των συστημάτων υγείας των κρατών μελών.

Κομβικό σημείο στην διασυνοριακή περίθαλψη αποτελεί το λεγόμενο Εθνικό Σημείο Επαφής για τη διασυνοριακή περίθαλψη το οποίο στη χώρα μας έχει θεσπιστεί και θα αναπτυχθεί στον ΕΟΠΥΥ από τη Διεύθυνση Ασφαλιστικών Σχέσεων. Το Εθνικό Σημείο Επαφής οφείλει να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες και συνδρομή σε όσους ασθενείς επιζητούν να νοσηλευθούν σε χώρα του εξωτερικού και θέλουν να ενημερωθούν για τα δικαιώματα τους σε σχέση με τη λήψη διασυνοριακής περίθαλψης. Σημαντικό πρόβλημα, το οποίο εντοπίστηκε από όλους τους σύνεδρους, αποτελεί το γεγονός ότι ο ασθενής αποζημιώνεται για την δαπάνη νοσηλείας και περίθαλψης αφότου επιστρέψει από την χώρα της Ε.Ε., στην οποία μετέβη για νοσηλεία, ενώ βάσει της συγκεκριμένης Οδηγίας, μεγάλο εμπόδιο αποτελεί για χώρες με χαμηλά εισοδήματα και χαμηλούς προϋπολογισμούς των ασφαλιστικών ταμείων και των Κρατικών Τιμολογίων για νοσήλια το γεγονός ότι το ύψος κάλυψης των εξόδων που δαπανά ένας ασθενής σε χώρα της Ε.Ε., άλλη από αυτήν του μόνιμου τόπου κατοικίας του, θα είναι ίσο με αυτό που καλύπτει η χώρα του για την συγκεκριμένη νοσηλεία ή επέμβαση. Αυτό σημαίνει ότι εάν υφίσταται διαφορά μεταξύ της δαπάνης που πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό για επεμβάσεις, φάρμακα ή άλλου είδους νοσηλεία και της δαπάνης που καλύπτεται στη χώρα μόνιμης κατοικίας για τα ίδια νοσήλια, αυτή (η διαφορά) θα πρέπει να καλύπτεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο. Επίσης, η συγκεκριμένη Οδηγία δεν προβλέπει την κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ή μετά από έγκριση.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τα προβλήματα που δημιουργούνται από την εφαρμογή της Οδηγίας όταν ένας ασθενής αποφασίζει να νοσηλευθεί σε χώρα του εξωτερικού (εύρεση κατάλληλου ιατρού/κλινικής, μετάφραση ιατρικού φακέλου, προβλήματα γλωσσικής επικοινωνίας, συνεργασία μεταξύ θεράποντος ιατρού και ιατρού του εξωτερικού, επιμερισμός της ευθύνης μεταξύ των ιατρών, εύρεση αναγκαίων πόρων,συνέχιση παρακολούθησης μετά την επιστροφή στην χώρα μόνιμης κατοικίας κ.α.), και να διατυπώσουν συγκεκριμένες προτάσεις για την επίλυση τους. Όλοι οι συνέδροι διαπίστωσαν ότι σημαντικό ρόλο και μεγάλη συνδρομή μπορούν και πρέπει να παράσχουν οι Οργανώσεις των Ασθενών πανευρωπαϊκά στα κατά τόπους Εθνικά Σημεία Επαφής. Επισημαίνεται ότι η Οδηγία αυτή δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις μεταμοσχεύσεων και ειδικότερα, σε περιπτώσεις πρόσβασης και κατανομής οργάνων με σκοπό να χρησιμοποιηθούν αυτά ως μοσχεύματα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στα πρώτα άρθρα αυτής. Επίσης, οι περιπτώσεις που η νοσηλεία παρέχεται σε άλλο κράτος της Ε.Ε. μετά από έγκριση του ασφαλιστικού φορέα βάσει του Κανονισμού της Ε.Ε. με αριθμό 883/2004 και του Κανονισμού 1408/1971 ρυθμίζονται από ειδικότερες διατάξεις και αποφάσεις του Υπουργού Υγείας.

Επισημαίνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης συνεχίζει να ισχύει κανονικά και να παρέχεται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς όπως και όταν κρίνεται απαραίτητο.


 • Subscribe
  Subscribe to our chanel

  CFA WorldWide - Links

  0
  ανακαλύπτεται το γονίδιο
  0%
  των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
  0+
  χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
  0#
  κληρονομική νόσος της λευκής φυλής