Νέες οδηγίες για την χορήγηση οξυγονοθεραπείας

Νέες οδηγίες για την χορήγηση οξυγονοθεραπείας

Σας γνωρίζουμε ότι η διαδικασία χορήγησης οξυγονοθεραπείας άλλαξε με την με αριθμό  Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.68808/2021 Υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο ΦΕΚ (ΦΕΚ Β’ 302/31.01.2022).  Πλέον οι γνωματεύσεις μπορούν να συνταγογραφούνται και από ιδιώτες ιατρούς καθώς και ιατρούς άλλων ειδικοτήτων. Επιπλέον ο χρόνος εκτέλεσης των γνωματεύσεων άλλαξε, ενώ και οι διαδικασίες για τη συνέχιση της οξυγονοθεραπείας έχουν τροποποιηθεί. Πιο  συγκεκριμένα, η διάταξη προβλέπει ότι ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει την ενοικίαση συμπυκνωτή οξυγόνου σε συμβεβλημένους παρόχους στην τιμή που έχει συμφωνηθεί με αυτούς και έχει ορίσει με απόφαση του το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  Κατ` εξαίρεση ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να αποζημιώσει και τον δικαιούχο στην τιμή αποζημίωσης που έχει ορίσει το Δ.Σ., εάν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός συμβεβλημένων παροχών.

Αναφορικά με τη διαδικασία προβλέπεται ότι η ιατρική γνωμάτευση για χορήγηση οξυγονοθεραπείας με συμπυκνωτή οξυγόνου, εκδίδεται από ιατρό ιδιωτικού ιατρείου ή ιδιωτικής κλινικής ή δημόσιας δομής, με ειδικότητα Πνευμονολόγου, Παιδιάτρου για παιδιά, Καρδιολόγου (μόνο για καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου), καθώς και ιατρού ΜΕΘ.

 Η αρχική ηλεκτρονική γνωμάτευση εκδίδεται με μέγιστη διάρκεια τριών μηνών και μετά θα επαναξιολογείται η αναγκαιότητα για τη συνέχιση της οξυγονοθεραπείας από τον θεράποντα ιατρό. Οι επόμενες γνωματεύσεις θα εκδίδονται με εξάμηνη διάρκεια. Κατ` εξαίρεση σε επείγουσες περιπτώσεις δύνανται να συνταγογραφούν και ιατροί ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής Δημοσίου, Στρατιωτικού ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας. Οι συγκεκριμένες γνωματεύσεις θα εκδίδονται άπαξ και θα έχουν μέγιστη διάρκεια μέχρι και τρεις (3) μήνες.

 Η γνωμάτευση εκτελείται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την έκδοση της.

 Για χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις με αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου Ι ή II (χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια-ΧΑΠ, πνευμονική ίνωση, και καρκίνος πνεύμονα), η μέτρηση αερίων αίματος είναι αναγκαία κατά την αρχική χορήγηση της οξυγονοθεραπείας. Η ανανέωση της συνταγογράφησης της οξυγονοθεραπείας διενεργείται βάσει οξυμετρίας.

 Για οξείες καταστάσεις αναπνευστικής ανεπάρκειας που απαιτούν οξυγονοθεραπεία, απαιτείται η μέτρηση αερίων αίματος για τον προσδιορισμό του τύπου της αναπνευστικής ανεπάρκειας. Οι δικαιούχοι δεν καταβάλλουν συμμετοχή για την χορήγηση της οξυγονοθεραπείας.


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής