Σχετικά με την έλλειψη Creon

Κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης που  έλαβε ο σύλλογος μας από την εταιρία που είναι  κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας των παγκρεατικών ενζύμων, σας πληροφορούμε ότι η αιτία της περιορισμένης επάρκειας Creon, είναι οι ελλείψεις παγκοσμίως της παγκρεατίνης που αποτελεί την πρώτη ύλη του σκευάσματος, κάτι που έχει ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα τη μειωμένη παραγωγή του τελικού προϊόντος. «Η ζωική προέλευση της πρώτης ύλης δεν επιτρέπει την παραγωγή της σε βιομηχανική κλίμακα και σταθερές ποσότητες, την καθιστά δε ευάλωτη σε εξωγενείς παράγοντες, όπως οι ασθένειες», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην επιστολή της η εταιρία. Οι παραγόμενες ποσότητες, η διαθεσιμότητα του σκευάσματος καθώς και το μερίδιο αυτών που τελικά δεσμεύεται και διατίθεται στη χώρα μας, δεν εξαρτάται από την εταιρία που κατέχει την άδεια κυκλοφορίας του σκευάσματος. Μάλιστα, όπως αναφέρει στην επιστολή της η εταιρία, στην Ελλάδα διατίθεται το 100% των ποσοτήτων που η εταιρία εισάγει. Για το θέμα η εταιρία αναφέρει ότι έχει απευθυνθεί σχετικά στον ΕΟΦ.

Ο σύλλογος μας από πλευράς του κατ’ επανάληψη έχει θέσει το θέμα τόσο στην εταιρία, όσο και στον ΕΟΦ και στον αρμόδιο Υπουργό. Αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα και τη χρονιότητα του προβλήματος που επηρεάζει τους ασθενείς σε όλη την Ελλάδα,  κατόπιν και της έγγραφης ενημέρωσης που λάβαμε, θα απευθυνθούμε και πάλι στους αρμοδίους προκειμένου να βρεθεί λύση στο πρόβλημα που ταλαιπωρεί πολλούς από εμάς και θα σας ενημερώσουμε σχετικά με οτιδήποτε νεώτερο.

Εκδόθηκε η ΥΑ σχετικά με την διαδικασία για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας

Την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021 δημοσιεύθηκε η με αριθμό Α.1235/26-10-2021(ΦΕΚ Β’ 5083) Κοινή Υπουργική Απόφαση βάσει της οποίας αντιστοιχούνται οι παθήσεις που ορίζει το άρθρο  72 του νόμου 4758/2020 (ΦΕΚ Α’242) με τα αντίστοιχα κεφάλαια του Ενιαίου Πίνακα προσδιορισμού αναπηρίας με αυτές,   ώστε ευχερώς να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες για να μπορούν να τύχουν  απαλλαγής  από τα τέλη ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας καθώς και παροχής κάρτας στάθμευσης σε αναπηρικές θέσεις οι δικαιούχοι. Όπως σας έχουμε ενημερώσει με προηγούμενη ανάρτηση μας, βάσει νόμου που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, καθορίστηκαν οι  παθήσεις και οι δικαιούχοι των παραπάνω διευκολύνσεων, στους οποίους περιλαμβάνονται οι ινοκυστικοί ασθενείς και οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς.

Ειδικότερα, με την παραπάνω Υπουργική απόφαση ορίζεται ότι πάσχοντες από Κυστική Ίνωση που αναφέρονται στο κεφάλαιο 5.16 του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, καθώς και μεταμοσχευμένοι πνεύμονα, ή καρδιάς που αναφέρονται στο κεφάλαιο 6.7Ρ του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, είναι αυτοί που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 16  ν. 1798/1988 και δικαιούνται απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας  και ταξινόμησης, καθώς και κάρτας στάθμευσης.

Η υπουργική απόφαση ορίζει επίσης τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να τύχουν της χορήγησης  των παραπάνω ευεργετημάτων. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά θα πρέπει να απευθυνθούν στις υπηρεσίες του ΚΕΠΑ προκειμένου να διαπιστωθεί αν η περίπτωση τους υπάγεται στις   παθήσεις του άρθρου 16 του ν. 1798/1988. Εφόσον διαθέτετε εν ισχύ Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας, οι περιπτώσεις  δεν επαναξιολογούνται, αλλά ζητείται η υπαγωγή σε διατάξεις που δημοσιεύθηκαν μετά την αξιολόγησή από την υγειονομική επιτροπή ΚΕ.Π.Α., και υποβάλλεται αίτηση αναθεώρησης της εν ισχύ γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας. Η αρμόδια τριμελής επιτροπή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) προβαίνει σε αξιολόγηση του ιατρικού φακέλου λαμβάνοντας υπόψη τις παθήσεις και τα κριτήρια που ορίζονται βάσει του νόμου.

Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε εν ισχύ Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας, θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση αξιολόγησης αναπηρίας και Εισηγητικό Φάκελο Παροχών Αναπηρίας, ο οποίος αξιολογείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). Κατόπιν, μπορείτε να κοινοποιείτε ηλεκτρονικά τη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας του ΚΕ.Π.Α. στην Α.Α.Δ.Ε., μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Ε.Ψ.Π.-gov.gr), χωρίς να απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή της στα υποσυστήματα της Α.Α.Δ.Ε. 

Εμείς σας ευχόμαστε καλές βόλτες και καλά ταξίδια..

Έγκριση του Kaftrio για ασθενείς ηλικίας άνω των 12 ετών

Στις 28 Απριλίου  η φαρμακευτική εταιρία που παράγει τον τριπλό συνδυασμό φαρμάκου με την εμπορική ονομασία "Kaftrio", ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαική Επιτροπή  του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκου (ΕΜΑ) ενέκρινε την αίτηση της εταιρίας για την επέκταση της αδείας χορήγησης του φαρμάκου αυτού σε συνδυασμό με Kalydeco, σε ασθενείς ηλικίας 12 ετών και άνω που έχουν τουλάχιστον μια μετάλλαξη F508del στο γονίδιο τους. Με την επέκταση της άδειας χορήγησης και των ενδείξεων του φαρμάκου,  οι ασθενείς με Κυστική Ίνωση που είναι ηλικίας άνω των 12 ετών με μια μεταλλαξη  F508del στο γονίδιο τους και μια μετάλλαξη gating (F/G) ή μειωμένης λειτουργικότητας residual (F/RF) έχουν πλέον για πρώτη φορά ένδειξη για το συγκεκριμένο τριπλό συνδυασμό φαρμάκου. Πλέον, η πλειοψηφία των ινοκυστικών ασθενών ηλικίας άνω των 12 ετών στην Ευρώπη  μπορούν να λάβουν το φάρμακο αυτό!

Όπως είναι γνωστό, στη χώρα μας λαμβάνουν  το φάρμακο αυτό συνολικά περίπου 60 ασθενείς. 

Το δελτίο τύπου της εταιρίας στην Αγγλική Γλώσσα μπορείτε να διαβάσετε πατώντας εδώ.

Ελπιδοφόρα νέα για εισπνεόμενο φάρμακο που απευθύνεται σε όλους τους ασθενείς

Πρόσφατα, η φαρμακευτική εταιρεία Translate Bio δημοσίευσε τα πολλά προσδοκόμενα ενδιάμεσα αποτελέσματα μίας κλινικής μελέτης της φάσης 1/2 για μία γενετική θεραπεία με τη νέα φαρμακευτική ουσία MRT5005. Η ουσία είναι εισπνεόμενη και αποκαθιστά τη λειτουργία της, προβληματικής στην περίπτωση της Κυστικής Ίνωσης πρωτεΐνης CFTR, καθώς μεταφέρει στα κύτταρα των πνευμόνων ειδικό m-RNA. Το σκεύασμα απευθύνεται σε όλους τους ασθενείς με Κυστική Ίνωση ανεξάρτητα από την μετάλλαξη που έχουν. Σύμφωνα με τη μελέτη η πρόσληψη αρκετών δόσεων του νέου φαρμάκου είναι ασφαλής. Σε επόμενες μελέτες θα αποδειχτεί κατά πόσο αυτό βελτιώνει τη λειτουργία της πρωτεΐνης και μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με κυστική ίνωση.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη ή νεώτερο σχετικά με το νέο αυτό φάρμακο θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

Επιστολή του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με την συνταξιοδότηση στο Δημόσιο

Όπως σας είχαμε εγκαίρως ενημερώσει, με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν.4756/2020 (ΦΕΚ Α’ 235), διευρύνθηκε ο κύκλος των δικαιούμενων σύνταξης λόγω 35ετίας υπαλλήλων του δημοσίου και των στρατιωτικών που πάσχουν από ειδικές παθήσεις με τη συμπερίληψη στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρων 1 και 26 του ΠΔ 169/2007 και των ασθενών που πάσχουν από κυστική ίνωση  εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Έτσι και οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο ασθενείς με Κυστική Ίνωση, θα μπορούν να συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 15ετίας, λαμβάνοντας πλήρη σύνταξη.

Χθες, παραλάβαμε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του συλλόγου μας, έγγραφη επιστολή του αρμόδιου Υπουργείου, σχετική με το θέμα, προκειμένου και για την τυπική πλέον ολοκλήρωση του αιτήματος μας και των πολύχρονων προσπαθειών μας για την συμπερίληψη των ινοκυστικών ασθενών που εργάζονται στο Δημόσιο, στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου. Την επιστολή μπορείτε να διαβάσετε πατώντας εδώ.

Θετική γνωμοδότηση για το Kaftrio στην Ευρώπη

Στις 26 Μαρτίου η φαρμακευτική εταιρία που παράγει το φάρμακο Kaftrio, ανακοίνωσε ότι η αρμόδια επιτροπή για τα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκου (ΕΜΑ) γνωμοδότησε θετικά στην αίτηση της εταιρίας για την επέκταση της αδείας χορήγησης του φαρμάκου αυτού σε συνδυασμό με Kalydeco, σε ασθενείς ηλικίας 12 ετών και άνω που έχουν μια μετάλλαξη F508del στο γονίδιο τους και μια μετάλλαξη gating ή μειωμένης λειτουργικότητας residual (ετερόζυγοι της μετάλλαξης F508del), έγινε δεκτή από την. Αν η Ευρωπαική Επιτροπή κάνει δεκτή την παραπάνω γνωμοδότηση, τότε η πλειοψηφία των ινοκυστικών ασθενών στην Ευρώπη θα μπορούν να λάβουν το φάρμακο αυτό.

Η αίτηση συνοδεύτηκε από τα θετικά αποτελέσματα της τρίτης φάσης κλινικής μελέτης (445-104) που πραγματοποιήθηκε σε όλο τον κόσμο με το φάρμακο Kaftrio, τα οποία ανακοινώθηκαν τον Ιούλιο του 2020. Εν αναμονή της απόφασης της Ευρωπαικής Επιτροπής του ΕΜΑ, θα σας ενημερώσουμε για οποιαδήποτε εξέλιξη.

Το πρόβλημα με τα παραπεμπτικά φυσικοθεραπείας ΛΥΘΗΚΕ

Από τις αρχές του έτους, ασθενείς από διάφορα μέρη της Ελλάδας παραπονούνταν ότι οι θεράποντες ιατροί τους δεν μπορούσαν να εκδώσουν παραπεμπτικά για αναπνευστική φυσικοθεραπεία, διότι η εφαρμογή, εμφάνιζε ότι δήθεν ο ασφαλισμένος "είχε υπερβεί το προβλεπόμενο όριο φυσικοθεραπειών" που δικαιούται. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι θεράποντες ιατροί να μην μπορούν να εκδώσουν παραπεμπτικό για φυσικοθεραπεία για τους ασθενείς τους και οι ασθενείς να ταλαιπωρούνται αδικαιολόγητα και να αναγκάζονται να καταβάλλουν εξ ιδίων τις δαπάνες για την αναπνευστική φυσικοθεραπεία τους. Για το λόγο αυτό ο σύλλογος μας απευθύνθηκε στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ με έγγραφό του, εκθέτοντας το πρόβλημα στους αρμοδίους και ζητώντας την επίλυση του, δεδομένου ότι βάσει του Κανονισμού Παροχών του ΕΟΠΥΥ οι ασθενείς με Κυστική Ίνωση δικαιούνται έως δέκα (10) συνεδρίες φυσικοθεραπείας το μήνα και λόγω του σφάλματος στην εφαρμογή, ήταν ανέφικτο να αποζημιωθούν για τις συνεδρίες φυσικοθεραπείας που δικαιούνταν.

Η ανταπόκριση των υπαλλήλων του ΕΟΠΥΥ στην έγγραφη διαμαρτυρία του Συλλόγου μας  υπήρξε άμεση και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, μας ζητήθηκαν να τους δώσουμε περαιτέρω στοιχεία προκειμένου το αρμόδιο τμήμα να διερευνήσει το πρόβλημα και να βρει την αιτία που το προκαλεί. Όπως πληροφορηθήκαμε από́ τους αρμοδίους του  ΕΟΠΥΥ, μετά την παρέμβαση μας το πρόβλημα  λύθηκε από το τεχνικό τμήμα και ήδη οι ασθενείς και οι θεράποντες ιατροί τους, συνταγογραφούν κανονικά γνωματεύσεις-παραπεμπτικά για αναπνευστική φυσικοθεραπεία.

Προσπάθειες για επίλυση των προβλημάτων στην προμήθεια των φαρμάκων μας

Το τελευταίο διάστημα ολοένα και περισσότεροι ασθενείς διαμαρτύρονταν στο Σύλλογο μας για τις μεγάλες καθυστερήσεις και προβλήματα στην προμήθεια των φαρμάκων, τα οποία εισάγονται μέσω του ΙΦΕΤ. Μάλιστα, υπήρξαν καταγγελίες που ασθενείς είχαν αναγκαστεί να διακόψει τη θεραπεία τους για δύο (!!)  μήνες, ενώ καθημερινά πληθαίναν οι καταγγελίες για προβλήματα στην έγκαιρη προμήθεια όλων των φαρμάκων, ιδίως του φαρμάκου Orkambi. Άμεσα, η πρόεδρος του Συλλόγου μας, Αγγελική Πρεφτίτση, επικοινώνησε με το ΙΦΕΤ προκειμένου να βρεθεί λύση. Δυστυχώς, για μια ακόμα φορά, διαπιστώθηκε ότι το πρόβλημα οφείλεται στην έλλειψη ρευστότητας του ΙΦΕΤ λόγω της μη έγκαιρης αποπληρωμής των οφειλών του ΕΟΠΥΥ. Ταυτόχρονα, αποφασίστηκε να δοθεί δημοσιότητα στο πρόβλημα που τους τελευταίους μήνες είναι ιδιαίτερα έντονο και σοβαρό. Γι‘ αυτό υπήρξε και σχετική επικοινωνία με δημοσιογράφους.

Για την Παγκόσμια Ημέρα Σπανίων Παθήσεων

28-02-2021: Παγκόσμια Ημέρα Σπανίων παθήσεων σήμερα και η Κυστική Ίνωση, αν και η είναι η πιο συχνή κληρονομική νόσος της λευκής φυλής, ανήκει στα σπάνια νοσήματα, δηλαδή στις απειλητικές για τη ζωή ή χρόνιες παθήσεις που επιφέρουν σοβαρή αναπηρία και προσβάλλουν λιγότερα από 5 στα 10.000 άτομα. Φέτος, ο Σύλλογος μας αποφάσισε την ημέρα αυτή, να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση του κοινού για την δωρεά οργάνων που και αυτή σπανίζει στην χώρα μας αν και είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους ασθενείς με Κυστική Ίνωση στα τελικά στάδια της νόσου, καθώς και για άλλους σοβαρά πάσχοντες συνανθρώπους μας.

Για το σκοπό αυτό, προβάλουμε σήμερα για πρώτη φορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο διαδίκτυο ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Σπανίων Παθήσεων ένα νέο animation movie με υποτιτλισμό για άτομα με προβλήματα ακοής που έχει τίτλο " Ο Χάρης για την δωρεά οργάνων". Το σποτ αποτελεί συνέχεια του επιτυχημένου animation movie του Συλλόγου για την Κυστική Ίνωση, με τίτλο "Η ζωή του Χάρη" που είχε θέμα τη ζωή του Χάρη, ενός ασθενούς με Κυστική Ίνωση.

Το νέο μας σποτ μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ.

Σχετικά με την χορήγηση δελτίου στάθμευσης ΑμΕΑ

Οι πάσχοντες από Κυστική Ίνωση και οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς που παρουσιάζουν συνολικό ποσοστό αναπηρίας από  (67%) και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας,  βάσει του άρθρου 72 του ν. 4758/2020 (ΦΕΚ Α’242) με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο  16 του ν. 1798/ 1988 σε συνδυασμό με το ν. 490/1976 και το ΠΔ 241/2005, δικαιούνται κάρτας στάθμευσης ΑμΕΑ προκειμένου να μπορούν να σταθμεύουν τα οχήματα τους σε αναπηρικές θέσεις. Για την έκδοση του  δελτίου στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στα γραφεία Μεταφορών και Επικοινωνιών στις Περιφερειακές ενότητες του τόπου κατοικίας τους και να προσκομίζουν στην αρμόδια υπηρεσία τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) έντυπη αίτηση,

β) φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος,

γ) φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης του αιτούντος,

δ) δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας),

ε) απλό φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας  ή του Διαβατηρίου του ενδιαφερόμενου

στ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι «η χρήση του ∆ελτίου Στάθµευσης θα γίνεται στο συγκεκριµένο όχηµα και µόνο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Αµεα και όταν το Αµεα επιβαίνει του οχήµατος» (στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν διαθέτει άδεια οδήγησης).

και ζ) την γνωμάτευση των ΚΕΠΑ με την οποία πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας καθώς και την σχετική βεβαίωση από τα ΚΕΠΑ  µε την οποία να επιβεβαιώνεται ότι η πάθηση ανήκει σε αυτές των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν.1798/1988, όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 23 του Ν.1882/1990 και έχουν στην πλήρη κυριότητά τους Ι.Χ. αυτοκίνητο (στην περίπτωση που το όχημα δεν είναι αναπηρικό).

Στην περίπτωση  που ο ενδιαφερόμενος έχει άδεια οδήγησης,  για την ισχύ του δελτίου στάθμευσης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία λήξης της άδειας οδήγησης του.  Την σχετικά εγκύκλιο μπορείτε να την διαβάσετε πατώντας εδώ.

Με πρόσφατη  εγκύκλιο του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή που εκδόθηκε το Σεπτέμβριο του 2020, την οποία μπορείτε να διαβάσετε πατώντας εδώ, διευκρινίστηκε αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης του Δελτίου Στάθμευσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) και προκειμένου να αντιμετωπισθούν περιπτώσεις ατόμων ΑμεΑ, που δεν δύνανται να μετακινηθούν με όχημα που έχει ταξινομηθεί στο όνομά τους π.χ. ανήλικα τέκνα, ότι είναι δυνατή η έκδοση δελτίου στάθμευσης, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών :

α) Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκινήτου, το οποίο θα εξυπηρετεί τις μετακινήσεις του ΑμεΑ και το οποίο θα είναι στην κυριότητα είτε γονέων είτε τέκνων είτε του ή της συζύγου, κατά περίπτωση,

β) Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας καθώς και αντίγραφο Σύμβασης leasing που έχει συναφθεί από τα δικαιούμενα πρόσωπα (ΑμεΑ, γονείς, τέκνα, σύζυγοι)

γ) Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας , αντίγραφο Σύμβασης leasing που έχει συνάψει η επιχείρηση στην οποία τα δικαιούμενα πρόσωπα εργάζονται, καθώς και βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου αυτής ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει παραχωρηθεί προς χρήση σε αυτά στα πλαίσια της σύμβασης εργασίας που έχουν αυτά συνάψει .

δ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ρητά ότι «η χρήση του Δελτίου Στάθμευσης θα γίνεται στο συγκεκριμένο όχημα που έχει δηλωθεί και το οποίο θα οδηγείται αποκλειστικά από γονέα ή τέκνο, είτε τον ή την σύζυγο, ανάλογα με την κυριότητα του οχήματος και μόνο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ΑμεΑ και όταν το ΑμεΑ επιβαίνει του οχήματος»

Τέλος επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή, για την ισχύ του δελτίου στάθμευσης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία λήξης του εγγράφου Πιστοποίησης Αναπηρίας ΚΕΠΑ.

Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής